Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

De geboorte van een kind is een prachtig moment, dat veel impact heeft op het leven van de ouders. Ook op de arbeidsrelatie heeft de periode rondom een geboorte grote invloed.

Wanneer een werkneemster is bevallen verwacht de werkgever niet dat zij drie dagen later weer op de been is en met de baby onder de arm op de werkvloer verschijnt. Zij heeft recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. De partner van de moeder wordt momenteel wel al twee dagen later op de zaak verwacht. Maar er is goed nieuws voor partners! Binnenkort kunnen zij tot zes weken betaald van hun nieuwe kroost genieten. In deze blog bespreek ik de plannen die de regering op dit gebied heeft.

Hoe is het nu geregeld?

Als een moeder nieuw leven op de wereld zet, dan heeft de partner in de huidige situatie recht op kraamverlof. Hij krijgt hierbij twee dagen doorbetaald vrijaf om de beschuitjes te smeren. Daarnaast kan hij drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen, waarvoor geen toestemming van de werkgever nodig is. Dit verlof rondom de geboorte gaat flink op de schop.

Wat zijn de plannen?

De minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, heeft onlangs een voorstel gedaan voor de aanpassing van dit verlof. Het wetsvoorstel heeft de toepasselijke naam WIEG gekregen. WIEG staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Naar verwachting zal WIEG zowel voor het kind als voor de ouder positieve gevolgen hebben.

Geboorteverlof: 5 dagen 100% betaald

Het voorstel bevat twee punten. Ten eerste: het kraamverlof komt te vervallen. In plaats daarvan heeft de partner van de bevallen vrouw recht op geboorteverlof. Dit houdt in dat hij binnen vier weken na de geboorte van het kind recht heeft op een werkweek verlof. Als de werknemer dus vijf dagen per week werkt heeft hij 5 dagen verlof. De werkgever is deze periode verantwoordelijk voor (volledige) doorbetaling van het loon.

Aanvullende geboorteverlof: 5 weken 70% betaald

Ten tweede: nadat de partner het geboorteverlof heeft opgenomen, heeft hij recht op aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat hij in de eerste zes maanden na de bevalling vijf werkwerken verlof op kan nemen. Als de werknemer 3 dagen per week werkt, kan hij dus 3 x 5 = 15 dagen verlof opnemen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever hem niet. Voor dit aanvullende geboorteverlof kan de werknemer een uitkering aanvragen bij het UWV. De hoogte van deze uitkering is 70% van het loon.

Heeft iedereen hier recht op?

Alle werknemers hebben recht op deze regeling. Het verlof mag niet worden geweigerd, ook niet in een cao. De werkgever mag alleen, wanneer dit zeer noodzakelijk is voor het bedrijf, een ander patroon voor het opnemen van het aanvullende geboorteverlof voorstellen.

Wat zijn de gevolgen?

Het voorgaande heeft uiteraard grote gevolgen voor de betreffende werknemers. Het betaalde geboorteverlof wordt immers tot wel 15 keer zo lang! Vanzelfsprekend heeft dit voorstel daarom ook aanmerkelijk impact op de werkgever. Hij zal werknemers soms zes weken moeten missen. Daarbij komt ook nog eens de rekening van de eerste vijf dagen op zijn bordje en zullen alle werkgevers meer premie moeten betalen om het aanvullende geboorteverlof mogelijk te maken. Bovendien heeft de ouder ook nog eens recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof, die nauwelijks geweigerd kunnen worden.

Hoe verder?

Het bovenstaande betreft een voorstel van de minister van Sociale Zaken. Het moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal de behandeling van dit wetsvoorstel binnen enkele maanden plaatsvinden. Of het voorstel precies in deze vorm zal worden aangenomen is niet met zekerheid te zeggen. Maar een ding is zeker, op het gebied van geboorteverlof staan we aan de WIEG van een grote verandering.