Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Op 23 oktober jl. bereikten Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord over aanpassing van de wetgeving over detacheren binnen Europa. Deze nieuwe wetgeving moet uitbuiting van buitenlandse werknemers voorkomen. In dit artikel bespreken we de inhoud van de aangepaste wet en de gevolgen hiervan.

De Poolse bouwvakker en de Roemeense vrachtwagenchauffeur zijn bekende voorbeelden van buitenlands personeel in Nederland. Deze werknemers concurreren vaak met Nederlands personeel door de lage(re) lonen waarvoor zij werken. De nieuwe wetgeving moet hierin verandering brengen. In dit artikel nemen we de Poolse metselaar als voorbeeld.

Doelgroep wetgeving

Deze wetgeving geldt alleen voor buitenlandse werknemers die door een buitenlands bureau worden gedetacheerd naar Nederland. Het gaat dus om de Poolse metselaar die door een Pools bureau wordt betaald, maar in Nederland werkt. Voorheen waren werkgevers alleen verplicht om het Nederlandse minimumloon te betalen aan deze werknemers. Dit gaat worden aangepast.

Verhoogd loon

Vanaf 2021 moeten werkgevers aan gedetacheerde buitenlanders niet het minimumloon van het werkland betalen, maar het cao-loon. Daarnaast moeten buitenlandse werknemers ook allerlei andere vergoedingen krijgen, zoals (eindejaars)bonussen, mobiliteitsvergoedingen en een jaarlijkse loonsverhoging. Zo worden de arbeidsvoorwaarden van de Poolse metselaar steeds meer gelijk getrokken met die van Nederlandse beroepsgenoten.

Na 12 maanden Nederlandse regels

Daarnaast worden na 12 maanden (of bij uitzondering 18 maanden) alle Nederlandse regels van toepassing. Er mag dan helemaal geen verschil meer bestaan tussen de Poolse en Nederlandse metselaar. Deze periode was eerst vijf jaar.

Geen grote gevolgen

De genoemde wijzigingen zullen geen hele grote gevolgen hebben. Poolse metselaars die zelf bij een Nederlands bedrijf in dienst zijn moeten ook nu al volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden werken. Bovendien geldt de wetswijziging niet voor de Poolse metselaar die zijn werk vanuit een eigen onderneming of als ZZP-er verricht. Het gaat in Nederland uiteindelijk om een relatief kleine groep van ongeveer 90.000 mensen. Een groot deel van hen verdient bovendien waarschijnlijk al het cao-loon. Tenslotte mogen sociale premies en pensioenen nog steeds in het thuisland worden betaald. Door deze kanttekeningen zijn de gevolgen van deze wijziging beperkt.

Vervolgstappen

De wijziging wordt overigens pas definitief na twee nog te zetten vervolgstappen. Eerst moeten de Europese ministers besluiten op welke manier de transportsector met deze regels om zal moeten gaan (vooral in die sector is niet eenvoudig vast te stellen wat het werkland is). Als hierover overeenstemming is bereikt moet het Europees Parlement nog akkoord geven.

Conclusie

Door de wijziging wordt beter gewaarborgd dat de Poolse metselaar, die in Nederland werkt via een Pools bedrijf, loon krijgt dat vergelijkbaar is met het loon van een Nederlandse metselaar. De maatregel zal naar alle waarschijnlijkheid geen grote impact hebben, doordat de maatregel niet voor alle buitenlandse werknemers geldt en er voor de eerste periode geen volledige gelijke beloning wordt voorgeschreven.

Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.

30 oktober 2017