Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners van vrouwen die een kind hebben gekregen uitgebreid.  

Geboorteverlof 

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Bij het vaststellen van het aantal werkuren wordt aangesloten bij het aantal overeengekomen werkuren in de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn salaris over de uren dat hij geboorteverlof geniet. Het geboorteverlof dient binnen 4 weken na de geboorte van het kind te worden opgenomen. In overleg met de werkgever kan de werknemer de uren over die periode spreiden.  

Aanvullend geboorteverlof 

Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid. Daardoor kunnen partners maximaal 5x het aantal contracturen per week opnemen. Dit wordt ‘Aanvullend geboorteverlof’ genoemd. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof in beginsel vier weken van tevoren aanvragen bij de werkgever. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van deze aanvraagtermijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als het kind eerder dan verwacht wordt geboren. Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer moet eerst het ‘gewone’ geboorteverlof opnemen, voordat het aanvullende geboorteverlof kan ingaan.  

UWV-uitkering  

Een werknemer die aanvullend geboorteverlof geniet, ontvangt geen salaris. De werkgever moet voor de werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt 70% van het voor de werknemer geldende dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Het staat werkgevers vrij om de uitkering aan te vullen tot 100% van het gebruikelijke loon van de werknemer.  

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl.