Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De flexbranche is een fascinerende branche. Tal van ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld politiek, digitalisering en arbeidsmarkt beïnvloeden het speelveld. Dit leidt tot grote vraagstukken, op gebied van bijvoorbeeld de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), eigenrisicodragerschap (ERD), recruitment marketing en softwarepakketten. Ondernemers in dit complexe werkveld staan daarom vaak in een spagaat. Ze willen graag op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, maar het is simpelweg onmogelijk om kennis te hebben vanuit alle invalshoeken. Bovendien kan de tijd maar één maal benut worden. Johan Baan, commercieel directeur, licht toe welke uitkomst Florys Flexpertise kan bieden.

Totaalvisie

Florys heeft expertise in de flexbranche. Sinds haar oprichting heeft zij, naast haar werk voor ‘reguliere’ ondernemers, de advisering, verloning en bedrijfsoptimalisatie voor flexondernemers verzorgd. Daardoor heeft zij gaandeweg veel kennis en ervaring ontwikkeld bij vraagstukken die daarin spelen. Johan Baan, commercieel directeur licht toe: “Wat Florys Flexpertise uniek maakt, is de koppeling tussen alle invalshoeken die voor een flexondernemer van belang zijn. Vraagstukken worden niet alleen aangevlogen vanuit puur financieel, ICT-technisch of juridisch oogpunt. Een totaalvisie is wat Florys Flexpertise biedt. Wanneer Florys Flexpertise wordt ingeschakeld bij een vraagstuk, kan de ondernemer ervan uitgaan dat de dienstverlening vanuit een overkoepelende, proactieve blik wordt geboden, zodat deze vanuit verschillende perspectieven de juiste is. Florys kent immers de actuele ontwikkelingen en kan zich daarom met recht de kennispartner in de flexbranche noemen.”

Flexevent

Op 29 november 2018 vond het Florys Flexevent plaats in Landvast in Alblasserdam. Na een smakelijke lunch trapte Wim Davidse, in een zaal gevuld met ondernemers uit alle hoeken van de flexbranche, af, met zijn visie op de trends en ontwikkelingen voor flex. Een koffiepauze scheidde vervolgens de deelnemers van interactieve workshops over beheersing van ziektverzuim, het maken van futureproof keuzes en recruimtentsoftware. Een geslaagde middag die voldoende stof gaf tot nadenken.

Maatwerk

Als kennispartner in de flexbranche levert Florys maatwerk. Vanuit haar brede blikveld kan zij algemeen strategisch advies geven, maar ook schakelen tot op detailniveau. Afhankelijk van de wensen die de klant heeft. Johan maakt het concreter: “Dit kan variëren van projectmatige advisering en interim werkzaamheden tot het ondersteunen bij organisatiewijzigingen of het uit handen nemen van concrete werkzaamheden. Of anders gezegd: van het draaien van loonstroken, tot de inrichting van een nieuw bemiddelingssoftwarepakket en van het opstellen van uitzendovereenkomsten tot het ontwikkelen van een strategische blik op de gevolgen van de WAB. Centraal staat dat alle concrete dienstverlening wordt geboden vanuit een totaalvisie.”

WAB

Inmiddels moet de term ‘WAB’ bij u bellen laten rinkelen. We hebben het over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het wetsvoorstel is vrijwel ongewijzigd aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent een WW-premie op basis van het type contract, afgenomen payrollmogelijkheden, transitievergoeding vanaf dag één, en meer. Of deze wet gevolgen gaat hebben voor de flexbranche is geen vraag. De vraag is hoe groot de gevolgen zijn en wat u kunt doen om die het hoofd te bieden. Florys Flexpertise denkt met u mee bij het vinden van een antwoord op deze vragen.