René Muilwijk

Backoffice Consultant

Op 26 februari 2019 is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard (avv). Hiermee is een einde gekomen aan de lange periode van onzekerheid, waarin de niet ge-avv’de cao menig uitzendondernemer in zijn greep hield. In dit bericht brengen wij u op de hoogte van de consequenties.

Algemeen verbindend

Door deze beslissing van de minister is de cao Bouw & Infra in de gehele bouw- en infrabranche van toepassing. De cao geldt nu dus niet alleen voor leden van de partijen die de cao hebben gesloten en ondernemers die de cao zelf van toepassing hebben verklaard op hun overeenkomsten. Maar de cao geldt nu ook voor alle andere werkgevers die zich in deze branche bezighouden.

Bezwaren ABU en NBBU

Door de branchepartijen ABU en NBBU waren er in 2018 bezwaren ingediend tegen de avv. De bezwaren waren gericht op bepalingen uit de cao, die verstrekkende gevolgen hebben voor uitzendorganisaties, op het gebied van onder andere scholing, training en beloning.

Helaas zijn deze bedenkingen in zijn volledigheid niet gehonoreerd door de minister. De ABU en NBBU zijn hier teleurgesteld over. Met name over de manier waarop de minister de reactie van bouwpartijen ogenschijnlijk kritiekloos heeft overgenomen. Op dit moment lijkt het erop dat er geen rechtsmiddelen meer zijn om tegen de beslissing van de minister in beroep te gaan. Dit wordt momenteel nader onderzocht. Wel zullen de ABU en NBBU in elk geval contact opnemen met het ministerie om over de behandeling van de bedenkingen in gesprek te gaan.

BBL-ers en aanloopschaal

Inhoudelijk zullen de genoemde branchepartijen ook samen met hun advocaat kijken naar de gevolgen van de bepalingen voor leden, met name de bepaling over BBL-ers. De nieuwe cao sluit het uitzenden van BBL-leerlingen namelijk uit, maar er is geen overgangsbepaling in de cao benoemd, zodat lopende contracten in een niemandsland zijn beland.

In een eerder stadium was er daarnaast sprake van dat de aanloopschaal weer van toepassing zou zijn voor uitzendkrachten die geen ervaring in de bouw of bouwgerelateerde omgeving hebben. Echter is in de uiteindelijke cao deze aanloopschaal niet terug te vinden. Ook hierover zullen de ABU en NBBU in gesprek gaan met cao partijen.

Nieuwe uitzendcao

Momenteel onderhandelen de ABU en NBBU over een nieuwe uitzendcao. Mede gezien de houding van bouwpartijen, is de inzet van de ABU en de NBBU dat de bepalingen die betrekking hebben op de bouwsector uit de uitzendcao worden gehaald. Alleen de werkingssfeerbepaling blijft staan, die inhoudt dat ABU- en NBBU-leden onder de uitzendcao vallen en niet onder de cao Bouw & Infra. Dit betekent ook dat alle bepalingen uit de cao Bouw & Infra alleen rechtstreeks gelden voor bouwwerkgevers. Zij zullen zelf moeten vergewissen of uitzenders hieraan voldoen. Uitzendondernemingen zullen de cao alleen in die zin toepassen dat zij bij het vaststellen van de inlenersbeloning het loon en de overige vergoedingen uit de cao Bouw & Infra moeten hanteren.

De vraag is of de ABU en NBBU hiermee akkoord zullen gaan. Dat is op dit moment echter nog niet duidelijk. Dus de onzekerheid over de toepasbaarheid van de cao, los van de avv, blijft helaas nog bestaan.

Vragen over dit artikel? Bel 0184 - 208 200 of mail naar rene@florys.nl