Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Vanaf het moment dat een werknemer als ‘groentje’ binnenkomt in een onderneming, tot het moment dat hij de organisatie verlaat gebeurt er veel. Er worden afspraken gemaakt, evaluaties gehouden, wijzigingen doorgevoerd, enzovoorts. Een werkgever die zijn zaken arbeidsrechtelijk op orde heeft legt dit allemaal vast in een actueel en volledig personeelsdossier. Maar waaruit bestaat zo’n dossier eigenlijk? In deze blog slaan we een doorsnee personeelsdossier voor u open.

Inhoud personeelsdossier

Een volledig personeelsdossier wordt geopend bij een sollicitatie en wordt gedurende het dienstverband bijgehouden. Het bevat vaak de volgende gegevens:

Belang

Het bovenstaande vergt een investering van de werkgever. Een goed personeelsdossier biedt echter grote voordelen:

Bewaartermijn

Wanneer een werknemer uit dienst treedt kunt u niet meteen het hele dossier in de papierversnipperaar gooien. Voor verschillende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

AVG

Na de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 is het meer dan ooit tevoren belangrijk om het personeelsdossier, dat vol staat met persoonsgegevens, (zowel digitaal als op papier) op een afgesloten plek te bewaren. Zo kan niemand ongemerkt de gegevens inzien. We lichten u graag in over de verdere gevolgen die de AVG op uw personeelsadministratie heeft.

Conclusie

Een volledig en actueel personeelsdossier biedt een werkgever grote voordelen. Met de checklist in de hand kunt u uw dossiers doorlopen om te bezien of acties nodig zijn. Het is een investering die zich zeker uitbetaalt.

Wellicht beschikt u niet over (modellen van) de documenten die in deze checklist worden genoemd. Florys Arbeidsrecht beschikt over modellen van alle documenten die in een personeelsdossier moeten worden opgenomen. Neem daarvoor contact met ons op! Voor het opstellen van sommige van deze documenten hanteren wij een vaste prijs. Zie daarvoor dit overzicht.