Geert Pijper

Afdelingsmanager
Florys HR

Je hebt het vast wel voorbij zien komen: de Wet tegemoetkoming loondomein. Wat dat inhoudt leggen wij je graag uit.

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet beloont werkgevers die werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. De volgende regelingen zijn in de Wtl opgenomen:

Als een werknemer voldoet aan de voorwaarden voor het LIV of het jeugd-LIV worden deze regelingen automatisch door het UWV toegepast. Als werkgever volstaat het om loonaangifte te doen.

Om in aanmerking te komen voor een LKV moet wel tijdig actie worden ondernomen. Als een werknemer voldoet aan de voorwaarden van één van de LKV’s kan hij een doelgroepverklaring aanvragen. De werknemer kan een machtiging geven aan jou als werkgever (of aan Florys als salarisverwerker) om de doelgroepverklaring namens de werknemer aan te vragen. Let op: de doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden na de start van het dienstverband zijn aangevraagd! Overigens is het op privacygronden niet toegestaan om de werknemer in de eerste maand van het dienstverband te vragen of hij voldoet aan de voorwaarden van een LKV.

De tegemoetkomingen op basis van de Wtl worden na afloop van een kalenderjaar uitbetaald. Het UWV stuurt daarvoor op uiterlijk 14 maart de Beschikking Wtl toe aan jou als werkgever. Op de beschikking staat vermeld voor welke werknemers een tegemoetkoming zal worden verstrekt. Florys kan deze beschikking voor je controleren. Als de beschikking niet correct is, kan tot en met 30 april een correctie worden ingediend (door de laatste loonaangifte van het kalenderjaar te corrigeren). Vervolgens verstuurt de Belastingdienst op uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de tegemoetkoming. Uitbetaling vindt plaats in de maand september.

De Wet tegemoetkoming loondomein biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Laat je beschikking Wtl door ons controleren. Zorg daarnaast voor een sluitend proces om bij nieuwe werknemers (die aan de voorwaarden voldoen) tijdig een doelgroepverklaring aan te vragen. Zo maak je optimaal gebruik van de tegemoetkomingen en bespaar je in je loonkosten.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.