Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors toegenomen. Veel werknemers werken via een uitzend- of payrollorganisatie bij hun feitelijke werkgevers. Een inlener die zo’n werknemer zelf in dienst wil nemen, loopt het risico gelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd te moeten verstrekken.

Opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake wanneer de ene werkgever redelijkerwijs geacht moet worden de opvolger te zijn van de eerdere werkgever van de werknemer. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een inlener die een werknemer overneemt van het uitzendbureau.

Wanneer een werkgever opvolgend werkgever is, leidt dat er feitelijk toe dat de nieuwe werkgever de opgebouwde rechten van de werknemer respecteert. Dat kan consequenties hebben voor het contract dat de werknemer aangeboden kan worden. Afhankelijk van de werkwijze van het uitzendbureau kan het zo zijn dat de nieuwe werkgever gelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te verstrekken. Hoe zit dat precies?

Arbeidsovereenkomst(en) bij uitzendonderneming

Uitzendondernemingen hebben op grond van de wet en de cao mogelijkheden om af te wijken van de ketenregeling. Gedurende de eerste 78 weken waarin een werknemer werkzaam is, kan een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten worden aangeboden. Veel uitzendondernemingen maken van deze mogelijkheid gebruik door een overeenkomst van een week aan te bieden (die steeds stilzwijgend wordt verlengd).

Arbeidsovereenkomst bij opvolgend werkgever

Als ‘reguliere’ werkgever kunt u hoogstwaarschijnlijk niet afwijken van de wettelijke ketenregeling. Een vierde (of volgende) overeenkomst wordt daardoor aangemerkt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook indien de werknemer bij de uitzendonderneming meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad. Als opvolgend werkgever doet u er dus goed aan bij de uitzendonderneming navraag te doen naar de arbeidshistorie van de werknemer.

Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.