Nico de Jager

Directeur

Moet de manier waarop je werkt, het bestaande proces, aangepast worden aan de beschikbare IT-infrastructuur of bepaalt de beschikbare IT-infrastructuur je proces? Ondernemingen introduceren vaak een heel nieuw systeem om tot oplossingen te komen voor problemen die voortvloeien uit het huidige systeem. Andere ondernemingen negeren bewust nieuwe mogelijkheden, omdat het bestaande proces nog goed werkt. Een goede keuze hierin is veelal complex door de snelle ontwikkelingen op maatschappelijk en technologisch gebied.

Proces en IT gaan hand in hand

Een praktisch voorbeeld is de keuze van een bedrijf om de binnenkomende post te gaan digitaliseren. Het gaat hierbij niet enkel om het implementeren van een aantal slimme IT-oplossingen, maar om een compleet nieuw in te richten werkproces. Zo begint het proces bij het centraliseren van de post. Daarna moet iemand binnen de organisatie verantwoordelijk worden voor het scannen en archiveren van alle poststukken. Verder moet de distributie van de gedigitaliseerde stukken binnen het bedrijf opnieuw worden ingericht, zodat alles bij de juiste personen terecht komt.  

Strategische doelen

Florys Proces & IT richt zich in alle nuchterheid primair op de vragen: “waar sta je nu?” en “waar wil je over enkele jaren staan?” Oftewel, welke strategische doelstellingen zijn opgesteld? Vervolgens wordt ingegaan op de vragen: “wat is er nodig?” en “wat heb je al?”. Het blijft hierbij belangrijk om het proces en de IT-infrastructuur als middel te zien om de strategische doelen te bereiken.

Inventarisatie van processen

De volgende vraag is hoe je de verbinding kunt leggen tussen de gestelde doelen en de bedrijfsprocessen. Florys Proces & IT kan daarin ondersteunen door het huidige en noodzakelijke proces naast elkaar te zetten. Door deze inventarisatie wordt inzichtelijk waar het proces aangepast moet worden en op welke gebieden de aanwezige IT-infrastructuur nog voldoet.

Aanpak

Wanneer de bestaande infrastructuur niet meer voldoet, dan zal Florys Proces & IT zich met de nodige vindingrijkheid richten op quick wins. Dat kan door enkele aanpassingen te maken in het bestaande proces en in de aanwezige IT-ondersteuning. Deze kleine aanpassingen in bestaande processen kunnen mooie verbeterslagen opleveren. Tegelijkertijd kan er al nagedacht worden over het proces dat in de toekomst noodzakelijk is. Bij dat toekomstige proces is de toekomstvisie van de organisatie het uitgangspunt. Zo wordt stap voor stap verdergegaan met het proces dat voor de toekomst noodzakelijk is.

Partner

Florys Proces & IT is bij uitstek uw partner bij het optimaliseren van uw manier van werken. Veelal stap voor stap, maar als het nodig is ook via een kort implementatietraject.  De onderneming daarbij gebruik maken van uw of haar IT-partners. Florys Proces & IT kan bovendien een aantal IT-diensten, zoals een mailserver, dataopslag en applicaties in het datacenter in Alblasserdam, zelf leveren.