Janny van Horssen - de Vreugd

HR Medewerker

Herken je dat? Dat je bij het ontvangen van je loonstrook vooral kijkt naar wat onderaan de streep overblijft? Oftewel, je checkt het nettoloon. Datgene wat je op bankrekening krijgt gestort. Niet vreemd, de ervaring leert dat de gemiddelde werknemer dat doet. Er gaan echter heel wat stappen aan vooraf om te komen van een brutoloon tot een nettoloon.

De meeste loonstroken bestaan uit drie delen. Een algemeen deel met informatie over de werknemer (bijvoorbeeld NAW-gegevens, geboortedatum en datum in dienst). Het middelste deel, wat het grootste deel uitmaakt van de loonstrook, met de loonberekening. Helemaal onderaan de loonstrook worden de ‘cumulatieven’ genoemd. Dit zijn de opgetelde bedragen van het hele jaar tot dan toe.

Loonberekening

Op het middelste deel staat de daadwerkelijke salarisberekening. Allereerst zie je hoe verschillende componenten bij elkaar op worden geteld om tot een totaalbedrag te komen. Daarover worden loonheffingen berekend. Om tot een totaalbedrag te komen, worden bruto bedragen bij elkaar opgeteld. Zoals het standaardloon, samen met eventueel overwerk of toeslagen. Ook komen daar extra’s bij. Bijvoorbeeld een bonus of, als je een auto van de zaak rijdt, een bijtelling. Soms worden ook bedragen in mindering gebracht. De pensioenbijdrage is het meest voorkomende bedrag dat in mindering wordt gebracht. Daar betaal je namelijk geen belasting over.

Als duidelijk is over welk deel loonheffing en premies betaald moeten worden, kan de échte loonberekening plaatsvinden. Ook daar begin je bij het bruto salaris. Daarbij opgeteld worden eventuele toeslagen en extra’s die incidenteel of periodiek worden vergoed. Daarna wordt de berekende loonheffing ingehouden, net als de pensioenpremie en soms ook bijdrages aan verzekeringen. Tenslotte worden daar nog eventuele netto vergoedingen (daarover wordt geen loonheffing betaald) zoals reiskosten bij opgeteld. Ook kun je hier vaak nog netto inhoudingen kunt vinden. Bijvoorbeeld de verrekening van een voorschot, een eigen bijdrage, of een loonbeslag (mocht dit van toepassing zijn).

Onderaan de streep

Onderaan de streep vind je dan uiteindelijk het netto loon. Dat bedrag krijg je op jouw rekening bijgeschreven. Wat je overigens vaak ziet, is dat op een deel van de loonstrook het opgebouwde vakantiegeld en de vakantieuren worden getoond. Daar kun je de stand aflezen en zien hoeveel uur er is opgenomen. Al met al, veel informatie op één A4’tje. Als je je er een beetje in verdiept, geeft een loonstrook veel meer informatie dan alleen hoeveel je verdiend. Jouw werknemer of de verwerker van je loon vertelt je er vast meer over!