Arjan den Besten en Johan de Jong

Omdat de coronacrisis aanhoudt heeft het kabinet een derde NOW-regeling gelanceerd. Waar NOW 1.0 en NOW 2.0 respectievelijk drie en vier maanden besloeg, beslaat NOW 3.0, maximaal, negen maanden. In dit bericht informeren wij je op hoofdlijnen over deze derde noodmaatregel en gaan we in op de verschillen met NOW 1.0 en
NOW 2.0.

Algemeen

NOW 3.0 kent eenzelfde systematiek als de eerdere regelingen. Er zijn wel een aantal wijzigingen aangebracht. Voordat we inzoomen op de achtergronden zetten we de feiten voor je op een rij. 

Bekijk hier de feiten

Looptijd

NOW 3.0, die negen maanden duurt, is opgedeeld in drie keer drie maanden die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen.

Omzetverlies

De voorwaarden voor de verwachte omzetdaling blijven gelijk met de eerdere regelingen. De referentieomzet blijft de gemiddelde omzet van 2019. Alleen de grens voor het minimale omzetverlies stijgt vanaf het tweede tijdvak van NOW 3.0 van 20% naar 30%.

Tegemoetkoming bij NOW 3.0

Omdat de crisis voortduurt, moeten sommige ondernemers bezuinigen op de loonkosten. Tegenover de trapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming van 80% naar 60% ontstaat de mogelijkheid om de loonsom per aanvraagperiode te laten dalen. Dit gaat niet ten koste van de subsidie. Het gaat om 10%, 15% en 20% voor respectievelijk de eerste, tweede en derde aanvraagperiode.

Daarnaast vervallen eerdere voorwaarden rond bedrijfseconomisch ontslag. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een ondernemer over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. Het gewone ontslagrecht blijft uiteraard gelden.

Inspanningsverplichtingen

Naast de al geldende inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing komt er een verplichting bij. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met het sociaal pakket ter waarde van 1,4 miljard euro. Dit pakket voorziet o.a. in bemiddeling van werk-naar-werk en in scholing. Met de wijzigingen in NOW 3.0 kunnen ondernemers in deze lastige periode de steun gebruiken om te overleven en tegelijkertijd de moeilijke ingrepen kunnen doen die hun bedrijf gezond houden.

Voorwaarden

Er zijn drie belangrijke verschillen in de voorwaarden tussen NOW 2.0 en NOW 3.0. Het gaat om:

  1. Het vervallen van de korting in het geval van bedrijfseconomisch ontslag (zie boven).
  2. Het introduceren van een inspanningsverplichting om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden (zie boven).
  3. Voor NOW 3.0 blijft ook in 2021 een verbod gelden op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkopen van eigen aandelen.

Algemene informatie

Voor de algemene voorwaarden en meer informatie over de eerdere regelingen en de verantwoording verwijzen we je graag naar ons eerdere artikel: https://www.florys.nl/actueel/tweede-tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid-now-2

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Ook op de website www.florys.nl is veel informatie rondom het coronavirus te vinden. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl.