Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ook op de werkvloer kan gemakkelijk een conflict ontstaan. Wij zetten de 10 meest voorkomende op een rij. Arbeidsjurist Douwe de Haan adviseert hoe om te gaan met deze gevallen.  

1. De werknemer liegt over ziekte  

“Je mag als werkgever geen medisch oordeel vellen over een ziekmelding. Dat mag alleen een bedrijfsarts doen. Twijfel je aan de informatie die een werknemer je geeft, dan kun je hem daarmee confronteren of de bedrijfsarts navraag laten doen.”  

2. De werknemer komt niet opdagen   

“Probeer de werknemer via verschillende kanalen te benaderen: via telefoon, mail, brief (gewoon en aangetekend) en app). Zo kan je navraag doen naar de achtergrond. Blijft de werknemer weigeren dan kan dat reden zijn voor ontslag of stopzetting van het loon.” 

3. De werknemer functioneert slecht of misdraagt zich 

“Als een werknemer slecht functioneert moet je dat bespreekbaar maken. Zo kan je duidelijk maken waaraan het schort. Stel een verbeterplan op en monitor dit periodiek. Na afloop is er een eindevaluatie. Bij voldoende verbetering blijft de werknemer in dienst, bij onvoldoende verbetering kan ontslag mogelijk zijn.”
“Als een werknemer zich misdraagt is het goed de vooraf gestelde regels (personeelshandboek) periodiek te benoemen en te handhaven.” 

4. De werknemer fraudeert met uren 

“Wanneer de werknemer met uren fraudeert, moet je eerst de fraude vaststellen. Daarna kan je de werknemer ermee confronteren en vragen naar een verklaring. Als dat is gebeurd, kan je een sanctie opleggen (een waarschuwing, schorsing of ontslag).” 

5. De werknemer wil het contract niet verlengen 

“Bij een werknemer die zijn contract niet wil verlengen, treedt diegene op de einddatum van de huidige overeenkomst uit dienst. Wil de werknemer wel in dienst blijven, maar tekent hij de nieuwe overeenkomst niet, dan moet je daarover in gesprek om de reden te achterhalen.” 

6. De werknemer gaat naar de concurrent 

“Toets het concurrentiebeding en spreek als het mogelijk is de werknemer of de concurrent erop aan. Vorder eventueel de overeengekomen boete.” 

7. De werknemer gaat niet akkoord met ontslag, overplaatsing of andere werktijden 

“Als de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag, moet je dat ontslag goed voorbereiden. Ook is het verstandig uit te zoeken waarom de werknemer niet wil instemmen met het ontslag en vast te stellen welke alternatieven er zijn.” “Als het gaat over een werknemer die het niet eens met overplaatsing of andere werktijden, is wijziging van de arbeidsvoorwaarden in bepaalde omstandigheden ook mogelijk zonder instemming van de werknemer. Wel is het verstandig vooraf de situatie in kaart te brengen met een jurist.” 

8. De werknemer komt vaak te laat of is vaak ziek  

“Het beste wat in dit geval kan doen is de medewerker hierop aan te spreken. Leg uit wat dit voor gevolgen heeft voor de organisatie, maar ook voor de werknemer zelf als er geen verbetering plaatsvindt. Ga ook in het geval de werknemer vaak ziek is, met hem in gesprek. Vraag wat je werknemer nodig heeft om zich minder vaak ziek te hoeven melden. Regel eventueel een consult met de bedrijfsarts."

9. De werknemer weigert medewerking aan een verbetertraject of cursus 

“Geef een toelichting waarom medewerking aan een verbetertraject of deelname aan een cursus wordt gevraagd. Informeer ook over de consequenties van het blijvend blijven weigeren.” 

10. De werknemer gaat zonder toestemming op vakantie 

“Als het mogelijk is, waarschuw dan vooraf de werknemer voor de consequenties. Gaat de werknemer toch op vakantie? Voer dan de consequenties door: een loonstop of ontslag.”

Conflict met een werknemer oplossen?

Wil je hulp bij het oplossen van een conflict met een medewerker? Schakel dan een arbeidsjurist van Florys in.