Nico de Jager

Directeur

Vruchtbaar jaar

Vanuit onze missie om anderen tot bloei te brengen, hebben we ook in het afgelopen jaar ondernemers mogen helpen bij het bereiken van hun doelstellingen. Van het werven van talentvolle medewerkers door Intro Personeel tot en met administratieve, juridische, fiscale, financiële, HR- en IT-ondersteuning door Florys. Dit concept is aangeslagen. Niet alleen zijn veel van onze mensen dagelijks bij onze opdrachtgevers aan de slag, maar ook op onze eigen vestigingen is de teller de 75 medewerkers ruim gepasseerd.

Grenzeloos bloeien in 2018

Dat ‘anderen laten bloeien’ slaat overigens niet alleen op ons en onze opdrachtgevers. Samen met de stichting ZOA zijn we een project gestart om 1.000 mensen in Oeganda aan een startkwalificatie op de plaatselijke arbeidsmarkt te helpen. Steun van de EU heeft ertoe geleid dat dit aantal zelfs naar 3.000 wordt verhoogd. Een mooie gedachte dat bloei hier in Nederland ook tot bloei in Afrika kan leiden.

Rest ons om u als directie van Florys en Intro Personeel fijne feestdagen een heel gelukkig en gezond 2018 te wensen!