Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Tijdens de looptijd kan een arbeidsovereenkomst gewijzigd worden. Als een essentiële arbeidsvoorwaarde uit de overeenkomst wordt gewijzigd, ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten. Recent heeft de kantonrechter Leiden uitspraak gedaan in een zaak waar het voor de werknemer van belang was dat de wijziging werd aangemerkt als de totstandkoming van een nieuwe arbeidsovereenkomst.  

Schets van de situatie 

Een werknemer werkte op basis van een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor zijn werkgever. Op een gegeven moment stelt de werkgever voor om de einddatum van het contract te wijzigen, zodat het dienstverband verlengd wordt. Met de nieuwe einddatum wordt de periode van de ketenregeling (3 jaar) niet overschreden. De werknemer stemt met deze wijziging in.  

Nadat de (nieuwe) einddatum in zicht komt, laat de werkgever aan de werknemer weten dat het dienstverband niet zal worden voortgezet. De werknemer kan zich daarin niet vinden. Hij stelt dat er geen sprake is geweest van een wijziging van de arbeidsovereenkomst, maar dat een nieuwe (dus vierde) arbeidsovereenkomst in de keten is gesloten. De werknemer stelt dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is en start een procedure bij de kantonrechter.  

Essentiële arbeidsvoorwaarde 

Bij de beantwoording van de vraag of de wijziging aangemerkt moet worden als het sluiten van een nieuwe overeenkomst, moet de kantonrechter de vraag beantwoorden of de einddatum van een arbeidsovereenkomst een ‘essentiële arbeidsvoorwaarde’ is. De wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde wordt namelijk aangemerkt als het aangaan van een nieuwe overeenkomst.  

Het Europees Hof van Justitie heeft begin dit jaar uitspraak gedaan in een zaak waarin het ook ging over een ‘essentiële arbeidsvoorwaarde'. De kantonrechter Leiden citeert de volgende overweging van het EU HvJ: Een wijziging van de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vormt (…) een wezenlijke verandering van deze overeenkomst, die mag worden gelijkgesteld met de sluiting van een nieuwe arbeidsverhouding voor bepaalde tijd die de vorige arbeidsverhouding opvolgt (…). 

Uitkomst 

De kantonrechter stelt de werknemer vervolgens in het gelijk: de wijziging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt als het sluiten van een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd. Omdat dat de vierde overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst bij de werkgever. 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184 - 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl.