Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Een werknemer start vaak op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd wanneer dat in de overeenkomst is vastgelegd. Wat betekent dat in de praktijk?

Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden beëindigd. Hierdoor is de werkgever verzekerd van de periode waarin de werknemer voor hem zal werken. De werknemer is op zijn beurt voor diezelfde periode zeker van zijn salaris.

Onregelmatige opzegging

Wordt de arbeidsovereenkomst eerder opgezegd dan is toegestaan, dan is sprake van een zogeheten ‘onregelmatige opzegging’. Van een onregelmatige opzegging is sprake als een opzegtermijn niet (geheel) in acht wordt genomen of wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd (zonder dat een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst is opgenomen).

Sanctie bij onregelmatige opzegging

De wet verbindt een sanctie aan een onregelmatige opzegging. In zo’n situatie is de partij die onregelmatig opzegt, een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Deze vergoeding is gelijk aan het salaris dat de werknemer nog ontvangen zou hebben wanneer de overeenkomst wel op de afgesproken einddatum geëindigd zou zijn. Wanneer de werkgever de overeenkomst onregelmatig opzegt is hij deze vergoeding verschuldigd aan de werknemer en vice versa.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Als in een overeenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan de overeenkomst in beginsel niet tussentijds worden opgezegd. Opzegging is wel mogelijk wanneer werkgever en werknemer hierover onderling afspraken maken. Om een vordering wegens een onregelmatige opzegging te voorkomen, raden wij aan dergelijke afspraken schriftelijk vast te leggen.

Praktische toepassing

Sluit u arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Denk dan bewust na over de vraag of u daarin een tussentijds opzegbeding wilt opnemen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij adviseren.

Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.