Ruben van Mourik

HR sparringpartner / Recruitment Consultant bij Brys

Als werkgever wordt u er misschien weleens mee geconfronteerd: werknemers die met een ‘goede reden’ een beroep doen op uw flexibiliteit. Piet wil tijd besteden aan de zorg voor zijn zieke moeder en vraagt u of hij gedurende een bepaalde periode minder kan werken. Mirjam wil graag investeren in haar persoonlijke ontwikkeling door een studie te volgen. Omdat dat veel tijd kost en zij ook een gezin heeft, heeft ze er behoefte aan om haar werktijden flexibel te kunnen indelen. Bas wil thuis werken om de twee uur die hij dagelijks in de file staat niet door het putje te spoelen. U denkt: allemaal leuk en aardig, maar de tent moet wel blijven draaien. Hoe gaat u hiermee om?

Een blik in de toekomst leert ons dat werknemers steeds meer taken en rollen gaan combineren. De huidige tijd vraagt meer dan alleen maar het vervullen van een job. Er wordt een beroep op ons gedaan om te zien naar mensen in onze directe omgeving (mantelzorg). Verder is het van wezenlijk belang om bij te blijven en je als werknemer te laten scholen. Een rapport dat door de Sociaal Economische Raad (SER) is uitgebracht stelt dat we daarom op een andere manier moeten gaan werken. De behoefte om meer rollen te kunnen combineren heeft grote gevolgen voor de inrichting van het werkproces in bedrijven.

Rechten werknemer

Op 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (hierna: Wfw) in werking getreden. De Wfw biedt een wettelijke basis voor het indienen van een verzoek tot wijziging van arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. De achterliggende gedachte van de wet is de behoefte van de moderne werknemer om zijn arbeidsuren flexibel te kunnen inrichten. Het doel van de Wfw is te zorgen voor een cultuuromslag waarbij flexibel werken steeds meer verankerd wordt in de samenleving.

Onder de Wfw kunnen werknemers een verzoek indienen om de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats te wijzigen. Het verzoek kan worden gedaan nadat men 26 weken in dienst is en moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

Plichten werkgever

Een werkgever kan een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur en werktijden schriftelijk gemotiveerd afwijzen. Dat moet uiterlijk een maand voor de ingangsdatum van de gewenste wijziging gebeuren. De werkgever moet daarbij een zwaarwegend bedrijfsbelang aantonen. Een werkgever kan een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats (vaak een verzoek om thuis te mogen werken) makkelijker afwijzen: daarvoor is geen zwaarwegende bedrijfsbelangen vereist. De werkgever is ten aanzien van zo’n verzoek enkel verplicht om in overleg te treden met werknemer en een schriftelijke bevestiging van de afwijzing te sturen. Voor u als werkgever is het van belang om altijd uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk te reageren. Wanneer u dat niet doet – bijvoorbeeld in het geval dat u het simpelweg vergeet – wordt het verzoek als ingewilligd beschouwd en verwerft de werknemer een recht.

Voor- en nadelen

U stelt waarschijnlijk de vraag: levert dat flexibel werken ook iets op? Jazeker! Werknemers die flexibel kunnen werken zijn over het algemeen meer tevreden over hun baan, werken efficiënter en ervaren minder stress. Thuiswerkers werken gemiddeld 15-25% productiever omdat ze niet gestoord worden. Flexibel werken bespaart bovendien reistijd en heeft bijvoorbeeld ook tot gevolg dat u uw openingstijden beter kunt afstemmen op de wens van uw klanten (die ook buiten de standaard openingstijden geholpen willen worden).

Er kleeft ook een aantal nadelen aan flexibel werken. Zo heeft u als werkgever minder controle op uw werknemer en kan het gevoel van collegialiteit afnemen vanwege het feit dat iemand minder aanwezig is.

Afrondend

In de ene organisatie kan flexibel werken eenvoudiger worden ingebed dan in de andere organisatie. Als werkgever ontkomt u er niet aan om na te denken welke flexibiliteit u aan uw werknemers kunt bieden. Flexibiliteit wordt door werkzoekenden steeds vaker als belangrijk aspect meegewogen bij de keuze voor een werkgever; voor sommige werknemers is flexibiliteit nog belangrijker dan een arbeidsvoorwaarde als salaris. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever en de goede mensen aan te trekken, kan het u helpen om flexibiliteit in te bouwen. Met het oog op hetgeen tegenwoordig van mensen gevraagd wordt buiten het werk, zal het belang van flexibiliteit de komende jaren alleen nog maar groter worden. Hoe lenig bent u? Laat u uitdagen om daarover na te denken. Een zoektocht die u iets kan opleveren!

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via hr@florys.nl of 0184 – 208 208.