Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Werknemers die het minimumloon verdienen en een werkweek hebben die langer is dan 36 uur krijgen een hoger uurloon. Dit is een gevolg van een nieuw initiatiefvoorstel waarmee de ministerraad recent heeft ingestemd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2024. 

Wettelijk minimumloon per week 

In Nederland geldt sinds 1969 een wettelijk minimumloon (WML) per maand. Een minimumloon per uur kent de wet momenteel niet. De minimumloonbedragen worden momenteel uitgedrukt in bedragen op basis van een werkweek. Het uurloon wordt vervolgens gedeeld door het gebruikelijke aantal werkuren per week. Daardoor heeft een werknemer die bijvoorbeeld 40 uur werkt nu een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.  

Wettelijk minimumloon per uur  

Het kabinet vindt het wenselijk om deze situatie tegen te gaan. Om die reden is besloten over te gaan tot invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. Deze wijziging zal feitelijk zorgen voor een verhoging van het minimumloon voor werknemers met een langere werkweek dan 36 uur. Een gevolg hiervan is dat de financiële lasten voor werkgevers zullen stijgen. Deze wijziging leidt, zeker in combinatie met de stijging van het WML per afgelopen januari (10,15%) en de stijging per aanstaande juli (3,13%), tot een verdere kostenstijging voor (uitzend)werkgevers.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl