Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon. Dat recht geldt voor een periode van 2 jaar. Gedurende zijn ziekte moet de werknemer zich aan bepaalde voorwaarden houden. Wanneer de werknemer dat niet of onvoldoende doet kunt u als werkgever maatregelen treffen. In deze bijdrage informeren we u over de mogelijkheden. 

Hoe zat het ook alweer?

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van 70% van zijn loon. In de arbeidsovereenkomst of cao kan een hoger percentage zijn vastgelegd. Gedurende het eerste ziektejaar heeft de werknemer in ieder geval recht op het voor hem geldende wettelijk minimumloon.

Uitzondering – loonstop

Een zieke werknemer kan zijn recht op loondoorbetaling kwijtraken. Recht op loondoorbetaling heeft hij niet:

Wanneer één van deze situaties geldt, eindigt het recht op doorbetaling van het salaris.

Uitzondering – loonopschorting

Als werkgever moet u kunnen vaststellen of uw zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn salaris. Wanneer uw werknemer u daarover niet of onvoldoende informeert, mag u voor die periode het loon van de werknemer opschorten. Zodra de werknemer u alsnog informeert, heeft hij alsnog recht op het opgeschorte loon.

Informatieplicht

Voordat u overgaat tot het stopzetten of opschorten van het loon, dient u uw werknemer daarover schriftelijk te informeren.

Het (ontbreken van het) recht op loondoorbetaling van zieke werknemers is in deze bijdrage slechts op hoofdlijnen weergegeven. Wanneer u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebt, kunt u contact opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.