Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Wanneer een medewerker op staande voet wordt ontslagen staat hij per direct op straat. Geen opzegtermijn dus, geen loon en geen WW-uitkering. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor een werknemer dus enorm. De werknemer kan dan ook bij de rechter verzoeken om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Die gang naar de rechter roept vragen op. Een van die vragen gaat over loondoorbetaling na het ontslag. Deze vraag is deze maand door de Hoge Raad beantwoord. In dit artikel praten wij u bij.

In deze zaak gaat het om een werknemer van een drukkerij. De drukkerij voert een duidelijk beleid: het meenemen van boeken is alleen toegestaan nadat je daarvoor een stempel hebt. Een werknemer werkt echter niet volgens het boekje en verplaatst drie exemplaren van het boek ‘Fantasia 9’ van de stelling naar zijn kofferbak. De werknemer loopt tegen de lamp, waarop de drukker besluit om hem op staande voet te ontslaan.

Tóch terecht

De werknemer is het niet eens met dit ontslag en stapt naar de kantonrechter. Bij de kantonrechter kan de werkgever niet bewijzen dat de werknemer geen toestemming had voor het meenemen van de boeken. De kantonrechter vernietigt daarom het ontslag op staande voet. Dat betekent dat het dienstverband toch niet is geëindigd en dat de werknemer in principe dus recht heeft op loon. De werkgever laat het daarbij niet zitten en gaat in hoger beroep. Bij het gerechtshof blijkt hij toch te kunnen bewijzen dat er geen toestemming is gegeven voor het meenemen van de boeken. Het ontslag op staande voet is daarom toch terecht.

Loondoorbetaling

Het gerechtshof besluit de arbeidsovereenkomst daarom met ingang van de volgende dag te beëindigen. Voor de periode vanaf het ontslag tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst hoeft de drukker geen loon door te betalen. Eerder deze maand bevestigde de hoogste rechter van Nederland dat dit juist is. Het feit dat de werknemer niet werkte moet niet voor rekening van de drukker komen. De werknemer ging immers zijn boekje te buiten.

Regel voor de praktijk

Wat leren we hiervan? Als een ontslag op staande voet door de kantonrechter wordt vernietigd, maar vervolgens door het gerechtshof wordt bekrachtigd, hoeft geen loon te worden doorbetaald aan de werknemer.

Belang rechterlijke uitspraak

Uit eerdere rechterlijke uitspraken en uit de wet lijkt te volgen dat het loon wel moet worden doorbetaald. De rechter bepaalt nu echter dat dit niet het geval is. Uit deze uitspraak blijkt hoe belangrijk het is om rechterlijke uitspraken op de voet te volgen. Onze juristen zijn op de hoogte van alle actuele wetgeving en jurisprudentie. Daardoor kunnen wij u van actuele en onderbouwde adviezen voorzien.

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met ons opnemen via douwe@florys.nl​ of via 0184 – 208 208.

Dit artikel is gebaseerd op deze uitspraak.