Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties april 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Elektrotechnische detailhandel 1,50% Feitelijk salaris 1-4-2022 Besluit - Geldt voor salarisgroepen B tot en met F
Energie - Netwerkbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-4-2022 Besluit
Gemeentelijke sector  - Gemeenten   Nieuwe salaristabel 1-4-2022 Besluit
Gemeentelijke sector - Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties   Nieuwe salaristabel 1-4-2022 Besluit
Orgelbouwbedrijf 1,00% Feitelijk salaris 1-4-2022 Besluit
Papierindustrie 2,50% Feitelijk salaris 1-4-2022 Besluit
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 3,40% Basisuurlonen Periode 04-2022 Besluit
Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf 2,25% Feitelijk salaris 1-4-2022 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Groenten en Fruit Groothandel (voorheen Aardappelen Groenten en Fruit Groothandel) 2,5%, vervolgens € 10 bruto Feitelijk salaris 1-3-2022 Principeakkoord
Bituminueuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven 3,00% Feitelijk salaris 1-4-2022 Principeakkoord
Horeca - KHN: Vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst) 2,00% Feitelijk salaris 1-4-2022 Principeakkoord
Horeca - KHN: Vakkrachten beneden het eindloon 3,40% Feitelijk salaris 1-4-2022 Principeakkoord
Recreatie 4,00% Feitelijk salaris 1-4-2022 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Cao Ziekenhuizen definitief

De gewijzigde cao Ziekenhuizen is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot 31 januari 2023.
Tevens wordt per 1 januari 2022 het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder verhoogd naar 13 euro bruto per uur. De onregelmatigheidstoeslag wordt met ingang van 1 juli 2022 berekend over het geldende uurloon, waarbij echter voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van ip-nr. 32.
Per 1 juli 2022 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Cao Glastuinbouw definitief

De gewijzigde cao Glastuinbouw is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De salarissen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 3 procent en per 1 oktober 2022 met 2,5 procent.  Daarnaast ontvangen werknemers in dienst op 1 januari 2021 en nog steeds op 1 januari 2022 een eenmalige uitkering van 500 euro op basis van een voltijds dienstverband. Uitbetaling vindt plaats bij de eerste loonbetaling nadat een CAO-akkoord tot stand is gekomen.

Onderhandelingsresultaat cao Groenten en Fruit Groothandel

OP 28 februari 2022 is een onderhandelingsresultaat bereikt. De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De salarisschalen A t/m I en de werkelijk betaalde salarissen van de werknemers in de functiegroepen A t/m I worden per 1 maart 2022 met 2,5 procent en vervolgens met 10 euro bruto per maand verhoogd.
Per 1 maart 2022 wordt de salarisschaal voor 18-jarigen geschrapt.

Uitkeringen/bonussen april 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf De werknemer die op 1 maart 2022 in dienst is, ontvangt in maart 2022 een eenmalige bruto uitkering van 200 euro. maart 2022 Besluit - Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
 

Bron: caonet