Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Nagekomen wijzigingen voorgaande maand

Nederlandse Orkesten (4088)
Salarisontwikkeling: 3,5% structureel per 1 maart 2023.
(De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). 

Loonmutaties april 2023

Elektrotechnische detailhandel (0683)
Werknemers hebben in februari, maart en april 2023 recht op een eenmalige uitkering. De werkgever betaalt in april 2023 aan deze werknemers, die op 1 januari 2022 in dienst zijn eenmalig € 200 bruto per maand. 

Energie - Breedband en Telecommunicatie (4056) 
Naast het vaste bruto salaris heeft een werknemer recht op een resultaatafhankelijke uitkering. De uitkering bedraagt 3,0% van het salaris wanneer de resultaten overeenkomen met de gestelde doelen. De uitbetaling gebeurt in principe in de maand april van het volgend jaar. 

Grondstoffen Energie en Omgeving (1471) 
1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%.
(De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). 

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus (1612) 
Per 1 april 2023 stijgen de salarissen met € 150 bruto en daarna met 2,0%. 

Parketvloerenondernemingen (0140) 
Per 1 april 2023: 50 euro bruto.
(De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). 

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (0433) 
De basisuurlonen worden verhoogd met 2,75% per 1 april 2023. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 4 2023.
(AVV bij besluit dd 07-06-2022) 

Technische groothandel (0730) 
Per 1 april 2023: 4% structurele loonstijging voor alle salarissen (CAO‐schalen en de daadwerkelijke betaalde salarissen), met een minimumbedrag van € 90 bruto (bij een voltijd dienstverband, anders naar rato).
(De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO). 

Uitgeverijbedrijf (3798) 
De salarissen en salarisschalen worden verhoogd per 1 april 2023 met 2,6 % structureel.
(AVV bij besluit dd 23-05-2022) 

Zelfstandige drogisterijen (4255) 
De bedragen in de loonschalen in deze CAO, alsmede het schaaldeel van bovenschaalse lonen, worden op 1 april 2023 (periodeloners per 27.03.2023) verhoogd met 2%.
(AVV bij besluit dd 23-08-2022) 

bron: CAOnet