Loonmutaties april 2024

14 maart 2024 Slimmer flexondernemen


Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (0021):
De functieloonschalen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 4%.

Tankstations en wasbedrijven (1285):
Per 1 januari 2024 worden het feitelijke salaris en de salaristabellen met € 185,- verhoogd.

Zelfstandige Klinieken Nederland (3688):
Met ingang van 1 januari 2024 wordt het salarisgebouw aangepast: De IP-nummers 1 tot en met 8 komen te vervallen en de functiegroepen van 5 tot en met 55 worden uitgebreid met één IP nummer.

Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten (0592):
Het salarisgebouw per 1 januari 2024 (bedragen inclusief een algemene verhoging van 2,5%) is opgenomen in bijlage 2b van deze cao. De bedragen van de aanloopschaal en het startbedrag van salarisgroep C van het salarisgebouw zijn vastgesteld overeenkomstig het wettelijk minimumuurloon, verhoogd met 1,52% en de daarvan afgeleide wettelijke minimum jeugdlonen.

Houthandel (0233):
Per 1 november 2023 zullen de werkelijk betaalde lonen eerst met 3% worden verhoogd. Per 1 november 2023 worden de werkelijk betaalde lonen ook met € 80,-- bruto worden verhoogd (bij 40 uur en 23 RV-dagen).

Bij de salarisbetaling van december 2023 hebben werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 750,- bruto inclusief vakantietoeslag.

Per 1 januari 2024 zullen de werkelijk betaalde lonen met 3,0 % worden verhoogd (bij 40 uur en 23 RV-dagen).

Boekhandel en Kantoorvakhandel (0884):
De feitelijke salarissen voor werknemers die op 31 december 2023 in dienst zijn bij de werkgever worden per 1 januari 2024 met 5%. verhoogd.

Gemeenten (1630):
Er geldt een nieuwe salaristabel per 1 januari 2024.

Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (0823):
Per 1 januari 2024 wordt het voor de werknemer geldende salaris met 6% verhoogd.

Ambulancezorg (0696):
De werknemer ontvangt een eenmalige uitkering van € 250 bruto naar rato van het deeltijdpercentage per 1 december 2021.

Per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen met 5% omhoog.

Op 1 december 2023 gaan de salarissen met 5% omhoog, met een bodem van € 150 per maand en met een maximum van € 300 voor de hogere salarisschalen.

Groen Grond en Infrastructuur (0725):
De loonsverhoging: per 1 januari 2024 maandlonen met € 75,- (per maand voor werknemers met een 40-urig dienstverband. Voor werknemers met een 38-urig dienstverband en/of vier weken loon is dit naar verhouding herrekend in de loontabellen opgenomen); Per 1 januari 2024 met 6%.

Hoveniersbedrijf in Nederland (0243):
De geldende feitelijke lonen worden verhoogd per 1 september 2023 met 3,0%.

De geldende feitelijke lonen worden verhoogd per 1 januari 2024 met 3,0%.

Retail Non-Food {0727}:
Op 1 januari 2024 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd. De minimale loonsverhoging voor de medewerkers in de loontabellen is 3,75%, het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2024 wordt verhoogd. Op 1 januari 2024 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd.

Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (0759):
De uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag, worden verhoogd per week 1 van 2024 met 3,3 procent structureel.

Netwerkbedrijven (3313):
Per 1 januari 2024 worden de salarissen van de werknemers, die op 31 december 2023 in dienst zijn, structureel verhoogd met 7%. Deze structurele salarisverhoging bedraagt minimaal € 275 bruto per maand op fulltime basis.

Per 1 januari 2024 wordt het minimum salaris per salarisschaal verhoogd met 7%. Het maximum salaris per salarisschaal wordt verhoogd met 7%, tenzij het bodembedrag van € 275,- bruto hoger is. Indien het laatste het geval is, wordt het maximum salaris met het bodembedrag verhoogd.

Veterinaire Sector (4202):
De individuele salarissen van werknemers stijgen op 1 januari 2024 met 8%, daarbij geldt een bodembedrag van 300 euro bruto per maand op fulltimebasis.

Timmerindustrie (0051)
De salarissen worden per 1 maart 2024 verhoogd met 6,5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties april 2024:

Aardappelen Groenten en Fruit Detailhandel (0549):
Per 1 april 2024 worden de lonen in de loontabel verhoogd met 2,5%.

Banden- en wielenbranche (0465):
Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen per 1 april 2024: EUR 60 per maand en vervolgens 1,7%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Houtverwerkende industrie (0253):
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen worden als volgt verhoogd: met ingang van 1 april 2024 met eerst een absolute verhoging van€ 150,- bruto per maand; vervolgens met ingang van 1 april 2024 met 4 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (0848):
Met ingang van 1 april 2024 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen structureel verhoogd met 4%.

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus (1612):
Per 1 april 2024 stijgen de salarissen met 2 %. (AVV bij besluit dd 23-06-2023)

Kraamzorg (3924):
Per 1 april 2024 worden de salarissen verhoogd met 3,5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Parketvloerenondernemingen (0140):
Een verhoging van de schalen van het loongebouw op 1 april 2024 met € 50,00 bruto. De aanpassing van € 50,00 bruto geldt voor alle lonen uit de loontabellen uitgezonderd de eerste rij (0 functiejaren (21 jaar)): daarvoor geldt een verhoging van € 15,00 bruto.

Recreatie - Zwembaden en Zwemscholen (3855)
Per 1 april 2024 worden de schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen verhoogd met 2%. (AVV bij besluit dd 27-06-2023)

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (0433):
De basisuurlonen worden verhoogd met 1,5% per 1 april 2024. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 4 2024. (AVV bij besluit dd 07-06-2022)

De verhoging van 1,5% per 1 april 2024 VERVALT.

Bron: CAOnet


Alles op een rij