Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand augustus 2020.  

Loonmutaties 2020 augustus
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt

Banden en wielen

2,50%

Feitelijk salaris

1-8-2020 Besluit
Geestelijke gezondheidszorg 3,00% Feitelijk salaris 1-8-2020 Besluit
Grondstoffen Energie en Omgeving 1,00%

Feitelijk salaris

1-8-2020 Besluit
Huisarts in dienst bij een huisarts 3,00%

Feitelijk salaris

1-8-2020 Besluit
Universitair medische centra 3,00% Loonschalen 1-8-2020 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 1,85% Feitelijk salaris 1-7-2020 Principeakkoord

 

Onderwijs - MBO

De cao Onderwijs - MBO is definitief geworden op 30 juni 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 t/m 14 mei 2021.

Tankstations en wasbedrijven

De cao Tankstations en wasbedrijven is definitief geworden op 23 juni 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.

Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

De loonmutatie van de cao Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen gaat in op 01-07-2020. Voor werknemers met een weekloon gaat de loonmutatie in op 14-07-2020.

Bron: caonet