Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties Februari 2023      
Cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Hellende daken 5% Loon functiegroepen bijlage 1 1-1-2023 Besluit
Hospitality | Deel A  2% Feitelijk loon en schalen 1-1-2023 Besluit
Hospitality | Deel B  2% Feitelijk loon vakkrachten 1-1-2023 De lonen van vakkrachten met een feitelijk loon per 31 december 2022 tussen het basis en eindloon en op het eindloon van de loontabel per 1 april 2022 worden per 1 januari 2023 verhoogd met 2%. De lonen van de vakkrachten met een feitelijk loon per 31 december 2022 boven het eindloon van de loontabel worden per 1 januari 2023 verhoogd met 2%, mits die werknemer 24 maanden in dienst is op 1 januari 2023.
Onderhoud en reiniging in de scheepvaart 4% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Grafimedia 1,5% Feitelijk loon 1-2-2023 Besluit
Hoveniersbedrijf 3% Feitelijk loon 1-2-2023 Extra verhoging tot stand gekomen in december 2022)
Reprografisch bedrijf 1,5 Feitelijk loon 1-2-2023 Besluit
Zelfstandige Klinieken Nederland  2,75% Feitelijk loon en schalen 1-2-2023 Besluit

 

Principeakkoorden cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Besloten busvervoer  7,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Principe akkoord.
Betonpompbedrijven  5,50% Schalen 1-1-2023 Principe akkoord.
Groente en Fruit Groothandel € 155 Functiegroepen A t/m I 1-1-2023 Principeakkoord. De maandsalarissen in de functiegroepen A t/m I en de werkelijk betaalde maandsalarissen van de medewerkers in de functiegroepen A t/m I worden per 1 januari 2023 verhoogd met 155 euro bruto per maand. 
Kinderopvang - MKMB  € 115 en 1,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Principe akkoord. Op 1 januari 2023 stijgen de salarissen eerst met 115 euro bruto per maand en vervolgens met 1,25%. 
Tuinzaadbedrijven 6% Feitelijk loon   Principe akkoord. Per 1 januari 2023 worden de salarissen verhoogd met 6 procent, met een minimum van 160 euro bruto voor de functies in ingedeeld in de groep A tot en met H.
Universitair medische centra 6% Feitelijk loon   Principe akkoord.
Banden en Wielen 5,5% Feitelijk loon en schalen 1-2-2023 Principeakkoord. De loonschalen en feitelijk verdiende salarissen, met uitzondering van de jeugdschalen voor 16- tot en met 19-jarigen, worden per 1 februari 2023 structureel verhoogd met 5,5 procent. 
Kraamzorg 2% Feitelijk loon    1-2-2023 Prinipe akkoord.

 

Uitkeringen/bonussen Februari 2023    
Cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Onderhoud en reiniging in de scheepvaart De werknemer ontvangt een winstuitkering voorzover de winst voor belasting uitgaat boven 2% van de bruto omzet. De uitkering wordt gedaan in januari van het opvolgende kalenderjaar. Indien in januari geen duidelijkheid bestaat over de mogelijkheid tot uitbetaling, dient er uiterlijk 1 juli daaropvolgend duidelijkheid te worden gegeven. 1-1-2023 Besluit

 

Principeakkoorden cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Betonpompbedrijven In de maand januari 2023 wordt een eenmalige bruto uitkering toegekend van € 250 bij een voltijd dienstverband.  1-1-2023 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Tuinzaadbedrijven Eenmalige bruto uitkering van 500 euro in januari voor medewerkers die in januari 2023 in dienst zijn.    Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Kunsteducatie Eenmalige uitkering van € 250,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Uiterlijk voor 1-3-2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
 
bron: caonet