Loonmutaties Februari 2024

08 februari 2024 Slimmer flexondernemen


Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (0118)
De garantielonen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 5,75 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Bouw en Infra (0010)
De lonen worden per 1 januari 2024 verhoogd met 3,5 procent plus 50 euro per maand structureel (parttime naar rato).

Energie - Netwerkbedrijven (3313)
Het salaris van de medewerkers die op 31 december 2023 in dienst zijn, wordt per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 7%. De salarisverhoging bedraagt minimaal € 275 bruto per maand op fulltime basis. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK) (1296)
De schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 6%.

Kunststof- Rubber- en Lijmindustrie (0569)
Met ingang van 1 juni 2023 worden de salarissen en de salarisschalen verhoogd met 150 euro structureel.

Gemaksvoedingindustrie (0279)
Per 1 januari 2023 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissen verhoogd met 4%.
Per 1 mei 2023 worden de salarisschalen en de feitelijke salarissenverhoogd met 3%.

Gemaksvoedingindustrie (0279)
Een werknemer ontvangt in de loop van het kalenderjaar een uitkering van 3% van het inkomen dat hij in de afgelopen 12 maanden bij de werkgever heeft verdiend.

Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten (0592)
Het salarisgebouw in de cao wordt met ingang van 1 januari 2024 aangepast. In het nieuwe salarisgebouw per 1 januari 2024 is inbegrepen dat de salarissen met 2,5% zijn verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Golfbranche (2493)
Naast aanpassing van de schalen (indexatie tussen 4 en 21%) en de periodieke stap hebben medewerkers recht op een collectieve loonsverhoging. De exacte loonsverhoging hangt af van het feitelijke salaris op 31 december 2023, maar is in 2024 minimaal 4% en maximaal 15%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Groen Grond en Infrastructuur (0725)
Per 1 januari 2024 worden de lonen en de loonschalen verhoogd met 75 euro (per maand voor werknemers met een 40-urig dienstverband. Voor werknemers met een 38-urig dienstverband en/of vier weken loon en/of werknemers met een deeltijd dienstverband wordt dit bedrag naar rato vastgesteld). Vervolgens worden de lonen en de loonschalen verhoogd met 6 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Multimodaal vervoer (2050)
Met ingang van 1 januari 2023 worden de functielonen verhoogd met 3%.
Met ingang van 1 april 2023 worden de functielonen verhoogd met 3%.
Met ingang van 1 oktober 2023 worden de functielonen verhoogd met 2%.

Groothandel in Bloemen en Planten (1547)
Per 1 september 2023 worden de salarissen en de salarisschalen van vakvolwassen werknemers verhoogd met 100 euro bruto per maand (parttimers naar rato).

Werkgever zal aan het einde van het jaar met de laatste salarisbetaling betreffende het kalenderjaar aan de werknemer die in december in dienst is een eindejaarsuitkering toekennen van 1% van het totaal van de in het kalenderjaar verdiende maandinkomens of periode-inkomens. In 2023 zal de eindejaarsuitkering eenmalig met 100 euro bruto worden verhoogd naar rato van parttime-factor.

Hoveniersbedrijf in Nederland (0243)
Per 1 januari 2024 worden de lonen verhoogd met 3 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Nederlandse podia (2143)
Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 6% + € 50,-.

Offshore Catering (3233)
Het dagsalaris van de verschillende functies worden per 1 januari 2024 structureel verhoogd.

Nederlandse Orkesten (4088)
Met ingang van 1 oktober 2023 worden de salarisschalen (geldend per 30 september 2023) verhoogd met 3,5%.
De werknemer ontvangt jaarlijks in december een eindejaarsuitkering van € 1.500 bruto, naar rato van duur en omvang van de dienstbetrekking.

Openbare Bibliotheken (0214)
Per 1 januari 2024 worden de onderste treden van de schalen 1 tot en met 4 verhoogd tot het niveau van het wettelijk minimumuurloon (WML) per 1 januari 2024 (zoals verwerkt in Salaristabel 1-1-2024). Het WML per 1 januari 2024 is €13,27 bruto per uur voor een 21-jarige; omgerekend naar een (gemiddelde) 36-urige werkweek is het minimumloon op maandbasis €2.086,04 bruto; afgerond naar boven: €2.087. Het betreft de onderste treden van schaal 1 (treden 0, 1 en 2), schaal 2 (treden 0 en 1), schaal 3 (trede 0) en schaal 4 (trede 0). (AVV bij besluit dd 08-01-2024)

Particuliere- en evenementen-beveiliging | Evenementen- en Horecabeveiliging Nederlandse Veiligheidsbranche (3375)
Het aanvangsloon in loonschaal A is gelijk aan 102 procent. Loonschaal B1 is gelijk aan 104 procent en loonschaal B2 is gelijk aan 107 procent van het wettelijk minimumuurloon. Dit komt per 1 januari 2024 neer op een verhoging van 15,3 procent.
Het aanvangsloon van loonschaal C is per 1 januari 2024 gelijk aan 117 procent van het wettelijk mimimumuurloon. De loonstijging van loonschaal C wordt jaarlijks afgesproken.. Dit komt per 1 januari 2024 neer op een verhoging van 9,5 procent.

Particuliere- en evenementen-beveiliging | Particuliere beveiliging (0496)
Op de eerste dag van loonperiode 1 2024 verhoogt de werkgever het loon met 6% plus minimaal 0,0% en maximaal 2.5%.

Nog niet opgenomen in de CAO-tekst: Deze CPI is het percentage waarmee de prijzen tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 zijn gestegen. Dit percentage was 0,2 procent (CBS).

Retail Non-Food (0727)
De werknemers in de Retailsector gaan er per 1 januari 2024 minimaal 3,75 procent op vooruit en afhankelijk van functie en ervaringsjaren kan dit hoger zijn. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Sector Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart (4263)
Er geldt een nieuwe salaristabel per 1 januari 2024. (AVV bij besluit dd 19-12-2023)

Signbedrijven (2165)
De lonen voor functiegroep 2 tot en met 9 worden per 1 januari 2024 met 5 procent verhoogd.

Verzekeringsbedrijf (0637)
De op 31 december 2023 geldende salarisschalen en de op 31 december 2023 geldende salarissen worden per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 8%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Voortgezet onderwijs (1188)
Per 1 juli 2023 worden de salarissen verhoogd met 10%.
In november 2023 wordt een eenmalige bruto-uitkering aan de werknemer uitbetaald. De hoogte van de eenmalige uitkering is voor werknemers in de schalen 1 tot en met 5: 1.000 euro, voor werknemers in de schalen 6 tot en met 9: 600 euro en voor werknemers in de schalen 10/LB en hoger: 350 euro.

Loonmutaties februari 2024:

Huisartsenzorg (0721)
Per 1 februari 2024 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 5 procent voor de schalen 1 tot en met 9, met een minimum van 175 euro per maand. Voor de schalen 10 en hoger komt er per 1 februari 2024 een structurele loonsverhoging van 4 procent bij. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Kappersbedrijf (0405)
De cao loonschalen worden per 1 februari 2024 met 3% verhoogd. Uitgangspunt voor de berekening van de loonschalen per 1 februari 2024 zijn de loonschalen per 1 januari 2024, waarbij de loonschalen per 1 januari 2024 minimaal op het dan geldende wettelijk minimum loon gebaseerd zijn. (AVV bij besluit dd 13-07-2023)

Pluimveeverwerkende industrie (0573)
De medewerker met een functie die niet is ingedeeld in functiegroep I tot en met VI heeft recht op een verhoging van zijn salaris met 4% per 1 februari 2024. (AVV bij besluit dd 19-10-2023)

Zelfstandige Klinieken Nederland (3688)
Met ingang van 1 februari 2024 worden van het salarisgebouw de bedragen van de IP-nummers 9 tot en met 41 en de salarissen van deze werknemers verhoogd met 7 procent, 42 tot en met 60 en de salarissen van deze werknemers verhoogd met 6 procent en 61 tot en met 100 en de salarissen van deze werknemers verhoogd met 5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Bron: CAOnet


Alles op een rij