Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties  2022 januari      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Architectenbureaus 1% Feitelijk salaris
1-1-2022
Besluit
Architectenbureaus   Minimumloon wordt verhoogd naar €14,00 per uur 1-1-2022 Besluit
Beroepsgoederenvervoer 3,25% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Bloemen en planten   Het salarisgebouw is aangepast 1-1-2022 Besluit
Bouw en Infra 3% Feitelijk salaris Periode 01-2022 Besluit
Eierproductenindustrie 1,5% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit 
Hellende daken 3% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Houthandel 2% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf 1% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Kinderopvang - MKMB 0,75% Loonschalen 1-1-2022 Besluit
Kinderopvang (BK en BMK) 0,75% Salarisschalen 1-1-2022 Besluit
Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 1% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Particulier Kaaspakhuisbedrijf  2,5% Salarisschalen 1-1-2022 Besluit
Particuliere- en evenementen-beveiliging (Particuliere beveiliging) 2,5% Feitelijk salaris Periode 01-2022 Besluit
Railinfrastructuur  0,5% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Retail Non-Food (voorheen Fashion- Sport en Lifestyle)  1,41% Feitelijk salaris, tot maximaal het schaalmaximum 1-1-2022 Besluit
Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf  2,75% Feitelijk salaris Periode 01-2022 Besluit
Signbedrijven  2% Feitelijk salaris (functiegroep 2 t/m 9) 1-1-2022 Besluit
Slagersbedrijf  0,4% Feitelijk salaris (salarisschaal 2 t/m 11) 1-1-2022 Besluit
Tandartsassistenten 3,33% Adviessalarisschalen 1-1-2022 Besluit
Technische groothandel  2% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Veterinaire Sector (voorheen Dierenartsassistenten)  2% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Vleessector  1% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Waterbedrijven  1,5% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Zoetwarenindustrie  1% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Zuivelindustrie  2,5% Feitelijk salaris  1-1-2022 Besluit
Zuivelindustrie (Hoger Personeel) 2,5% Salaristabel 1-1-2022 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Afbouw   Garantieloon deelnemers BBL-opleiding niveau 2 en 3 1-1-2022 Principeakkoord
Apothekers in dienstverband 0,5% Salaristabel 1-1-2022 Principeakkoord
Bos en natuur 2% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Groen, Grond en Infrastructuur (voorheen LEO) 2% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Timmerindustrie (Werknemer tot 21 jaar zonder, met of tijdens vakopleiding BBL) 3% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Timmerindustrie (Werknemer vanaf 21 jaar) € 70,00 bruto per maand Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Universitair medische centra  3,5%, maar tenminste € 61,00 Feitelijk salaris (schaal 7 t/m 10 in functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel) 1-1-2022 Principeakkoord
Zorgvervoer en Taxi (voorheen Taxivervoer)  2,5% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord

 

Cao Uitkering per aandachtspunt
Textielgoederen en aanverwante artikelen groothandel  In januari 2022 ontvangt de werknemer een eenmalige uitkering van 250 euro bruto. januari 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Verf- en drukinktindustrie  De werkgever zal in de loop van elk kalenderjaar aan de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is, één of meerdere uitkeringen verstrekken van in totaal 8% van het bij zijn werkgever in dat kalenderjaar verdiende inkomen, inclusief ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval doch exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering(en) zelve. januari 2022  
Principeakkoorden cao Uitkering/bonus per aandachtspunt
Hoveniersbedrijf  Per 1 januari 2022 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto voor alle medewerkers die op 31 december 2021 in dienst waren. 1 januari 2022 Principeakkoord  


 

Overige nieuwsberichten

Timmerindustrie

De gewijzigde cao Timmerindustrie is definitief geworden op 17 november 2021. De cao heeft een looptijd van 1 december 2021 t/m 29 februari 2024.

Textielverzorging

De gewijzigde cao Textielverzorging is definitief geworden op 15 november 2021. De  cao heeft een looptijd van 2 januari 2022 t/m 30 april 2023.

Bron: caonet