Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties  2021 juli      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Onderzoeksinstellingen 1,40% Salarisschalen 1-1-2021 Besluit
Aardappelen Groenten en Fruit Detailhandel 1,29% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Grondstoffen Energie en Omgeving 2,50% Jeugdstaffel 1-1-2021 Besluit
Nederlandse podia   Nieuwe salaristabel 1-1-2021 Besluit
Productiegerichte dierhouderij 1,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Waterbedrijven  € 75,00  Feitelijk maandsalaris 1-1-2021 Besluit
Zelfstandige klinieken Nederland 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Doe-het-zelf-branche 1,50% Feitelijk salaris 1-2-2021 Besluit
Grondstoffen Energie en Omgeving  € 45,00  Salarisschalen (maand) 1-3-2021 Besluit
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-5-2021 Besluit
Houtverwerkende industrie 1,00% Feitelijk salaris 1-6-2021 Besluit
Banken 1,40% Salarisschalen 1-7-2021 Besluit
Betonproductenindustrie* 5,00% Salarisschalen 1-7-2021 Besluit
Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven 2,25% Salarisschalen 1-7-2021 Besluit
Bloemen en planten Detailhandel   Aangepast salarisgebouw 1-7-2021 Besluit
Groen Grond en Infrastructuur** 0,50% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Mode- interieur- tapijt- en textielindustrie 0,50% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Nederlandse Baksteenindustrie 0,90% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Offshore Catering 1,35% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Retail Non-Food 0,96% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Timmerindustrie  € 37,50  Feitelijk maandsalaris 1-7-2021 Besluit
Toneel en Dans 1,25% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheijdszorg   Nieuwe salaristabel 1-7-2021 Besluit
Verzekeringsbedrijf 0,75% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Woondiensten 2,25% Feitelijk salaris 1-7-2021 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Verf- en drukinktindustrie 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Principeakkoord
Werken voor waterschappen  € 50,00  Feitelijk maandsalaris 1-1-2021 Principeakkoord
Vleeswarenindustrie 1,75% Feitelijk salaris 1-2-2021 Principeakkoord
Waterbouw 2,50% Feitelijk salaris 1-4-2021 Principeakkoord
Energie- productie- en leveringsbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-5-2021 Principeakkoord
Groenten en Fruit Groothandel 1,50% Feitelijk salaris 1-6-2021 Principeakkoord
Textielverzorging 1,50% Feitelijk salaris 1-6-2021 Principeakkoord
Architectenbureaus 1,50% Feitelijk salaris 1-7-2021 Principeakkoord
Beroepsgoederenvervoer 3,50% Salarisschalen 1-7-2021 Principeakkoord
Betonpompbedrijven 3,00% Salarisschalen 1-7-2021 Principeakkoord
Huisarts in dienst bij een huisarts 1,75% Feitelijk salaris 1-7-2021 Principeakkoord
 

Overige nieuwsberichten

Betonprodutenindustrie

De werkgever die in 2020 de schaalsalarissen al collectief heeft verhoogd met 3%, verhoogt de schaalsalarissen per 1 juli 2021 met 2%.

Groen Grond en infrastructuur

De salarissen voor werknemers met 4-wekenlonen worden verhoogd per 19-07-2021)

Parketvloerenondernemingen

Per 1 mei 2021 worden de salarissen in trede 1 verhoogd met 25 euro bruto per maand en de de salarissen in trede 2 en verder structureel verhoogd met 70 euro bruto per maand. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Timmerindustrie

De gewijzigde cao Timmerindustrie is definitief geworden op 25 mei 20201. De  cao heeft een looptijd van 1 augustus 2020 t/m 30 november 2021.
Grondstoffen Energie en Omgeving

De nieuwe cao Grondstoffen Energie en Omgeving is definitief geworden op 4 mei 2021. De  cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2022.

Verhoging Wettelijk Minimumloon

In een ander bericht hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021. Diverse cao-loonschalen zijn gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Wij hebben een overzicht beschikbaar van een aantal veel gebruikte cao's waarin de bewuste loonschalen zijn genoemd. Mocht u van een specifieke cao, welke niet in dit overzicht is opgenomen, willen weten of deze ook een koppeling heeft met het wettelijk minimumloon, dan maken we dit, in overleg, graag voor u inzichtelijk.