Gysette Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

Loonmutaties juli 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Werken voor Waterschappen 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Houthandel € 60,- bruto Feitelijk salaris 1-6-2022 Besluit. Bij parttimers naar evenredigheid.
Architectenbureaus 0,75% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Bibliotheken 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Bloembollen Groothandel 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Bloemen en planten Detailhandel   Aanpassing salarisgebouw 1-7-2022 Besluit
Groen Grond en Infrastructuur (voorheen LEO) 1,00% Salarisschalen 1-7-2022 (18-7-2022 voor 4-wekenloon) Besluit
Horeca (NHG) 1,00% Loonronde 1-7-2022 Besluit. Mutatie is niet afkomstig uit cao, maar vanaf de website van NHG.
Houten en kunststoffen jachtbouw (Zie cao SZS Hiswa) 1,25% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Kinderopvang - MKMB 0,50% Salarisschalen 1-7-2022 Besluit
Kinderopvang  1,00% Salarisschalen 1-7-2022 Besluit
Kunsteducatie  1,50% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf € 42,50 Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid € 42,50 Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Metaal en Techniek Isolatiebedrijf € 42,50 Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf € 42,50 Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Metaal en Techniek Technisch installatiebedrijf € 42,50 Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Offshore Catering 1,15% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Open Teelten 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Pluimveeverwerkende industrie 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Tandtechniek - Branchevereniging Tandtechniek 2,50% Salarisschalen 1-7-2022 Besluit
Technische groothandel 1,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Tentoonstellingsbedrijven  2,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Uitgeverijbedrijf 2,90% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Werken voor Waterschappen 1,75% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Zeilmakerij (Zie cao SZS Hiswa) 1,25% Feitelijk salaris 1-7-2022 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Waterbouw 3,50% Feitelijk salaris 1-4-2022 Principeakkoord
Slagersbedrijf 3,50% Feitelijk salaris 1-6-2022 Principeakkoord. M.u.v. schaal 1 (WML)
Vleessector 3,30% Feitelijk salaris 1-6-2022 Principeakkoord
Apotheken 2,50% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Geestelijke gezondheidszorg 2% (tenminste € 60,- bruto p/m, voltijd) Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Kapperbedrijf 4,50% Salarisschalen 1-7-2022 Principeakkoord
Parketvloerenondernemingen 3,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Reisbranche 3,00% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord
Reisbranche 5,00% Schaalminimum en -maximum 1-7-2022 Principeakkoord
Schoentechniek 1,00% Salarisschalen 1-7-2022 Principeakkoord
SZS Hiswa 1,25% Feitelijk salaris 1-7-2022 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Cao Jeugdzorg definitief

Op 11 april 2022 heeft Jeugdzorg Nederland met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Connectief Zorg en Welzijn en Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Jeugdzorg.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Jeugdzorg een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven definitief

Op 19 april 2022 heeft de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022.

Cao Betonpompbedrijven definitief

Op 19 april 2022 heeft de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Betonpompbedrijven.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Betonpompbedrijven een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

Cao Nederlandse Baksteenindustrie definitief

Op 13 april 2022 heeft de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek met de vakbonden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen een onderhandelresultaat bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Baksteenindustrie.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Nederlandse Baksteenindustrie een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 30 april 2023.

Cao Huisarts in dienst bij een huisarts definitief

Op 9 juni 2021 heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met werknemersorganisatie de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha).
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Huisarts in dienst bij een huisarts een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 31 juli 2022.

Cao Reisbranche definitief

Op 28 april 2022 heeft ANVR met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Reisbranche.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat.
Hiermee is de nieuwe CAO Reisbranche een feit.
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

Cao Werken voor Waterschappen  definitief

Op 13 april 2022 heeft de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) met de vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Werken voor Waterschappen.
Inmiddels hebben zowel de werkgevers als de meerderheid van de leden van de vakbonden ingestemd met het bereikte resultaat. Hiermee is de nieuwe CAO Werken voor Waterschappen een feit.
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 2 procent.
Per 1 juli 2022 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 1,75 procent.

Cao Houthandel definitief

De vakbonden hebben van hun achterban akkoord gekregen op het onderhandelingsresultaat, dat betekent dat er nu een definitief akkoord is. De CAO loopt van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023. 

Onderhandelingsresultaat Cao Vleessector

De CAO Vleessector krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2024.
De feitelijke lonen worden per 1 juni 2022 verhoogd met 3,3 procent en per 1 maart 2023 verhoogd met 3,5 procent.
Daarnaast ontvangen alle werknemers en flexkrachten in juni 2022 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto.
Tevens is afgesproken dat de lonen voor jeugdige werknemers wordt verhoogd.
De extra koudetoeslag wordt met ingang van 1 juni 2022 verhoogd van 0,79 euro per gewerkte dag naar 1,21 euro en wordt vervolgens verhoogd met toekomstige loonsverhogingen, waardoor deze toeslag per 1 maart 2023 1,25 euro zal bedragen.
CAO-partijen leggen het bereikte akkoord voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.

Onderhandelingsresultaat Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf

Vanaf 1 juli 2022 worden alle salarisschalen verhoogd met €85,-. Daarnaast ontvangt iedereen per 1 juli 2022 een eenmalige uitkering van €150,- bruto  en een eenmalige uitkering per 1 januari 2023 van wederom €150,- bruto (parttimers naar rato).
Looptijd  van 1 juli 2022 tot en met september 2023. Aanloopschalen kunnen alleen gebruikt worden voor werknemers die nog niet beschikken over voldoende ervaring en kennis.
Er wordt een vergewisbepaling (beloning van uitzendkrachten) opgenomen in de cao.
Bron: caonet

Uitkeringen/bonussen juli 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Bakkersbedrijf De werknemers ontvangen in juli 2022 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto, parttimers naar rato. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Metaal en Techniek Carosseriebedrijf De werknemers ontvangen in juli 2022 ter compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige CAO een bedrag van 382,50 eenmalig. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid De werknemers ontvangen in juli 2022 ter compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige CAO een bedrag van 382,50 eenmalig. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Metaal en Techniek Isolatiebedrijf De werknemers ontvangen in juli 2022 ter compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige CAO een bedrag van 382,50 eenmalig. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf De werknemers ontvangen in juli 2022 ter compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige CAO een bedrag van 382,50 eenmalig. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Metaal en Techniek Technisch installatiebedrijf De werknemers ontvangen in juli 2022 ter compensatie voor gemiste loonsverhoging sinds het verlopen van de vorige CAO een bedrag van 382,50 eenmalig. juli 2022 Besluit. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.
Principeakkoorden cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Vleessector Alle werknemers en flexkrachten ontvangen in juni 2022 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. juni 2022 Principeakkoord. Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten.