Loonmutaties Juni 2023

08 juni 2023 Loonmutaties


Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maand:

Apothekers in dienstverband (3821)
Per 1 mei 2023 worden de bedragen van de salarisschalen en de lonen met 4% verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO)

Gemaksvoedingindustrie (0279)
De salarissen worden verhoogd met 3 procent per 1 mei 2023. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Openbaar vervoer (0163)
De werknemers krijgen zo snel mogelijk nadat de CAO is ondertekend een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto (naar rato van het dienstverband). (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Openbaar vervoer (0613)
De salarissen worden verhoogd met 5 procent per 1 mei 2023. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Verf- en drukinktindustrie (0819)
De schaalsalarissen respectievelijk de feitelijk betaalde salarissen zullen worden verhoogd met € 200 bruto per maand bij een voltijds dienstverband, anders pro rato, per 1 mei 2023. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties juni 2023

Retail Non-Food (0727)
Medewerkers die per 1 januari 2023 geen cao-loonsverhoging ontvangen, meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4400, ontvangen per 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 t/m mei 2023. (AVV bij besluit dd 09-03-2023)

Timmerindustrie (0051)
De werknemer en de uitzendkracht krijgen in juni 2023 een éénmalige bruto uitkering van € 350,00.

bron: CAOnet


Alles op een rij