Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (0533):
Per de 1e dag van de 8e periode van 2023 (14 augustus 2023 bij periodeloon) of 1 september 2023 (maandloon) worden de lonen en loonschalen verhoogd met 10%.

Orgelbouwbedrijf in Nederland (0621):
Op 1 januari 2024 worden de daadwerkelijk betaalde salarissen met 5% verhoogd. Per dezelfde datum worden ook de bedragen van de loonschalen in de cao met 10% verhoogd.

Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie (1608):
Voor de lonen boven de cao schalen geldt een verhoging van 5% per 01-01-2024.

Betonproductenindustrie (0083):
Per 1 februari 2024 worden de schaalsalarissen en de feitelijke salarissen bij een voltijd dienstverband met 2% en vervolgens met € 75 per maand (€ 69,23 per 4 weken) verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties maart 2024:

Afbouw (0254):
De lonen worden per 1 maart 2024 verhoogd met 150 euro per maand. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Nederlandse Orkesten (4088):
Met ingang van 1 maart 2024 worden de salarisschalen (geldend per 1 oktober 2023) verhoogd met 1,5%.

Particuliere- en evenementen-beveiliging | Veiligheidsdomein (1264):
Je loon(schaal) stijgt op 1 maart 2024 met 8,67%. Jouw loonstijging als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon op 1 januari wordt in mindering gebracht op dit percentage.

Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (2948):
Er geldt een nieuwe salaristabel per 1 maart 2024.

Vleeswarenindustrie (0709):
De feitelijke lonen worden per 1 maart 2024 verhoogd met 3,25%. (AVV bij besluit dd 30-08-2023)

Bron: CAOnet