Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Loonmutaties november 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Veiligheidsdomein 3,63% Loonschalen 1-3-2022 Besluit
Bereide Verf- en drukinktindustrie € 100,00 bruto per maand Loonschalen 1-4-2022 Besluit
Apothekers in dienstverband 2,00% Feitelijk salaris 1-10-2022 Besluit
         
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Boekhandel en kantoorvakhandel 1,50% Feitelijk salaris 1-11-2022 Principeakkoord
Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen Afval en milieu) 0,50% Loonschalen 1-11-2022 Principeakkoord
Kunststof- Rubber- en Lijmindustrie 2,00% Feitelijk salaris 1-11-2022 Principeakkoord

 

Uitkeringen/bonussen november 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt

Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
De werkgever betaalt aan de werknemers en UTA-werknemers, die op 15 november 2022 bij hem in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 500 bruto bij een 40-urige werkweek. De werkgever betaalt de eenmalige uitkering met de loonbetaling van de maand november 2022. November 2022 Deze eenmalige uitkering is ook van toepassing op flexkrachten
Grafimedia  De werknemer heeft per kalenderjaar recht op een eenmalige bruto uitkering van 1%. De uitkering wordt verstrekt bij de voorlaatste salarisbetaling van het kalenderjaar. Voorlaatste betaling van het jaar  
Particuliere- en evenementen-beveiliging (Particuliere beveiliging) Vanaf 2020 ontvangt de werknemer die in loonperiode 12 van enig jaar in dienst is van de werkgever een structurele eindejaarsuitkering van 2,01%. Loonperiode 12  
Particuliere- en evenementen-beveiliging (Veiligheidsdomein) De werknemer die op 30 november van enig jaar in dienst is van de werkgever, ontvangt een structurele eindejaarsuitkering van 2,5% over 13 maal het op dat moment geldende periodeloon plus vakantietoeslag, dan wel 12 maal het op dat moment geldende basismaandloon plus vakantietoeslag.  November dan wel loonperiode 12  
Uitvaartbranche (voorheen Uitvaartverzorging en crematoria) Werknemers met een functie in functieniveau I t/m III (functieniveaumatrix CAO) krijgen een eenmalige uitkering verstrekt van 1 procent van het bruto jaarsalaris; aan die werknemers die in de periode van 1 april 2022 tot in elk geval tot 1 juni 2022 geen CAO-toeslag betaald hebben gekregen dan wel een toeslag van minder dan 2,25 procent. November 2022 Deze eenmalige uitkering is ook van toepassing op flexkrachten
Universitair medische centra De medewerker heeft recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van de voor de medewerker geldende berekeningsgrondslag.  November  
Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33% van het in de periode december t/m november verdiende salaris. De minimale eindejaarsuitkering voor medewerkers van 21 jaar en ouder bedraagt € 2261,58 (per 1 maart 2022) bij een fulltime dienstverband. November  
       
Principeakkoorden cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha) De eindejaarsuitkering wordt per 2022 structureel verhoogd met 0,2 procent.     
Weefselkweeksector Er is afgesproken dat iedereen per 1 oktober 2022 zal invaren en een eenmalige uitkering zal ontvangen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het salarisvoordeel dat de werknemer heeft in 2022 en 2023 als gevolg van de nieuwe indeling en hogere vakantie-uitkering en dat is samen 3%.  oktober 2022 Deze eenmalige uitkering is ook van toepassing op flexkrachten
Openbaar vervoer Werknemers die op 1 juli 2021 en tevens op 31 december 2021 in dienst waren ontvangen een eenmalige niet-pensioengevende bruto-uitkering van 400 euro; deze eenmalige uitkering wordt uiterlijk in de maand april 2022 uitbetaald. april 2022 Deze eenmalige uitkering is ook van toepassing op flexkrachten
Openbaar vervoer Werknemers die vanaf 1 januari 2022 in dienst waren ontvangen een eenmalige niet-pensioengevende bruto-uitkering van 800 euro, naar rato van de duur van het dienstverband in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022; deze eenmalige uitkering wordt uiterlijk in de maand april 2022 uitbetaald. april 2022 Deze eenmalige uitkering is ook van toepassing op flexkrachten
 

Overige nieuwsberichten


Weefselkweeksector

In de nieuwe cao zullen alle medewerkers die onder de cao Weefselkweek vallen per 1 oktober overgaan naar het loongebouw van de cao Glastuinbouw.