Nathalie de Bie - de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Groenten- en fruitverwerkende industrie (0125)
De verhoging van de cao-salarisschalen is 200 euro per maand per 1 juli 2023.
(Definitief geworden)

Energie - Productie- en Leveringsbedrijven (3335)
Werknemers in dienst op 1 oktober 2023 en vanaf 1 juli 2023 onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst, ontvangen een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto bij een volledig dienstverband. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Energie - Productie- en Leveringsbedrijven (3335)
De salarissen worden verhoogd met 6 procent per 1 oktober 2023. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (0848)
De schaalsalarissen en de feitelijke salarissen worden per 1 oktober 2023 verhoogd met 6%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties november 2023:

Geestelijke gezondheidszorg (1574)
De werknemers krijgen op 1 november 2023 een extra loonsverhoging van 5 procent met een bodem van 150 euro. Dit percentage is echter gemaximeerd op 300 euro per maand. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Grafimedia (1287)
De werknemer heeft per kalenderjaar recht op een eenmalige bruto uitkering van 1%. De uitkering wordt verstrekt bij de voorlaatste salarisbetaling van het kalenderjaar. (AVV bij besluit dd 21-03-2023)

Houtverwerkende industrie (0253)
Werknemers en uitzendkrachten die werkzaam zijn in de Houtverwerkende Industrie ontvangen (onder voorwaarden een eenmalige uitkering van € 400,- bruto. De uitkering wordt uitbetaald in november 2023. (AVV bij besluit dd 21-07-2023)

Huisarts in dienst bij een huisarts (2520)
Een structurele stijging van de eindejaarsuitkering van 0,5% per 2023.

Onderwijs | Primair onderwijs (1494)
In november 2023 vindt een eenmalige uitkering plaats. Voor werknemers in schaal 1 tot en met schaal 5: 1.000 euro, schaal 6 tot en met schaal 9: 600 euro en overige werknemers: 350 euro. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Onderwijs | Voortgezet onderwijs (1188)
Degene die op 1 november 2023 in dienst is bij werkgever krijgt in november 2023 een eenmalige bruto-uitkering toegekend. De hoogte van de eenmalige uitkering is voor werknemers in de schalen 1 tot en met 5: 1.000 euro, voor werknemers in de schalen 6 tot en met 9: 600 euro en voor werknemers in de schalen 10/LB en hoger: 350 euro. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Particuliere- en evenementen-beveiliging | Veiligheidsdomein (1264)
De werknemer die op 30 november van enig jaar in dienst is van de werkgever, ontvangt een structurele eindejaarsuitkering van 2,5% over 13 maal het op dat moment geldende periodeloon plus vakantietoeslag, dan wel 12 maal het op dat moment geldende basismaandloon plus vakantietoeslag. De uitkering wordt uitbetaald in de maand november dan wel loonperiode 12.

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (0433)
De basisuurlonen worden verhoogd met 3,5 procent per 1 november 2023.

Universitair medische centra (1618)
De salarisbedragen in de salarisschalen worden met ingang van 1 november 2023 structureel verhoogd met 4%.

Universitair medische centra (1618)
De medewerker heeft recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van de voor de medewerker geldende berekeningsgrondslag. Uitbetaling geschiedt bij de salarisbetaling van november.

Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (2948)
Je ontvangt in november een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33% van het door jou in de periode december t/m november verdiende salaris. De minimale eindejaarsuitkering voor medewerkers van 21 jaar en ouder bedraagt € 2329,43 (per 1 maart 2023) bij een fulltime dienstverband. (AVV bij besluit dd 12-07-2023).

Bron: CAOnet