Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand oktober 2020.  

Loonmutaties 2020 oktober
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt

Sociale werkvoorziening

1,60%

Feitelijk salaris

1-7-2020 Besluit
Bos en natuur 0,50% Feitelijk salaris 1-10-2020 Besluit
Gemeentelijke sector - Gemeenten  

Nieuwe salaristabel

 

1-10-2020 Besluit
Gemeentelijke sector - Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties  

Nieuwe salaristabel

 

1-10-2020 Besluit
Recreatie - Dagrecreatie 1,25% Feitelijk salaris 1-10-2020 Besluit
Recreatie 1,25% Feitelijk salaris 1-10-2020 Besluit
Technische groothandel 2,00% Feitelijk salaris 1-10-2020 Besluit

 

Uitvaartbranche

De cao Uitvaartbranche is definitief geworden op 18 augustus 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 28 februari 2022.

Bron: caonet