Loonmutaties oktober 2023

22 september 2023 Loonmutaties


Nathalie de Bie - de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Apotheken (0050)
Per 1 juli 2023 worden de salarissen verhoogd met 5%.
(Definitief geworden)

Dibevo NPMB-VMN (1462)
De stijging van de schaalbedragen voor 2023 bedraagt 9,23%.

Zorgverzekeraars (0615)
- Per 1 oktober 2022 worden de dan geldende salarissen en salarisschalen verhoogd met 4%.
- De medewerkers die op 1 oktober 2022 in dienst zijn ontvangen in de maand november 2022 een eenmalige uitkering van € 1.000 bruto (naar rato van het dienstverband, met een maximum van € 1.000 bruto).

Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (0301)
Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 7%.
(Definitief geworden)

Openbaar vervoer (0163)
- De CAO-functielonen worden verhoogd per 1 mei 2023 met 5%.
- Werknemers die op 1 januari 2023 én tevens op 30 april 2023 doorlopend in dienst zijn ontvangen een eenmalige niet pensioengevende bruto-uitkering van € 1.000,-; deze eenmalige uitkering wordt uiterlijk in de maand juni 2023 uitbetaald.
(Definitief geworden)

Ziekenhuizen (0156)
Per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging van 5%.
 

Loonmutaties oktober 2023:

Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (0118)
De garantielonen voor volwassenen en ook de individueel overeengekomen lonen voor volwassenen die hoger zijn dan het garantieloon worden – met inachtneming van het bepaalde in bijlage II (Loonregelingen), artikel 4, lid 2 en 3 – per 1 oktober 2023 verhoogd met 2 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Dierentuin (3972)
Per 1 oktober 2023 worden de feitelijk betaalde lonen (op 30 juni 2023) met 3,12% verhoogd. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Groenvoederdrogerijen (0830)
Loonsverhoging werknemers per 1 oktober 2023: 2,75%.

Hospitality | Deel A (0750)
De werknemer die per 1 oktober 2023 in dienst is ontvangt een eenmalige uitkering van € 325,- bruto. (AVV bij besluit dd 22-06-2023)

Huisarts in dienst bij een huisarts (2520)
Een structurele stijging van de salarissen met 1% per 1 oktober 2023.

Openbaar vervoer (0163)
De CAO-functielonen worden verhoogd per 1 oktober 2023 met 4%.

Openbaar vervoer - Multimodaal vervoer (2050)
Per 1 oktober 2023 worden de cao-Ionen (salarisschalen) verhoogd met 2%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Recreatie - Zwembaden en Zwemscholen (3855)
Per 1 oktober 2023 worden de schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen verhoogd met 2,5%. (AVV bij besluit dd 27-06-2023)

Timmerindustrie (0051)
De werknemer en de uitzendkracht krijgen in oktober 2023 een éénmalige bruto uitkering van € 350,00. (AVV bij besluit dd 22-05-2023)

Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (2948)
Er geldt een loonsverhoging van 5% met een bodem van € 125 op 1 oktober 2023. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Zorgverzekeraars (0615)
Per 1 oktober 2023 worden de dan geldende salarissen en salarisschalen verhoogd met 4%.

Bron: CAOnet


Alles op een rij