Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Mag een werkgever e-mail- en internetgedrag controleren?

Mag een werkgever e-mail- en internetgedrag controleren als hij het vermoeden heeft dat de werknemer privéberichten onder werktijd verstuurt? Met deze vraag stapte een Roemeense werknemer naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Op 5 september jl. heeft het EHRM een beslissing genomen in deze zaak.

Situatiebeschrijving
De situatie was als volgt. De Roemeense werknemer Bogdan werkte van 2004 tot 2007 als salesmedewerker. Bogdan had veel klantcontact, zodat zijn werkgever hem een account gaf op een chatwebsite (Yahoo Messenger). Zijn werkgever constateerde dat de werknemer beduidend meer internet gebruikte dan zijn collega’s. Na onderzoek bleek Bogdan onder werktijd via zijn werkaccount ook veel contact te hebben met zijn broer en verloofde. De werkgever besloot hem te ontslaan. Als onderbouwing van het ontslag overhandigde hij Bogdan 45 pagina’s met privéberichten (soms van intieme aard) die hij in een week tijd had verstuurd.

Privéleven
De Roemeense werknemer vond dat zijn werkgever een inbreuk had gemaakt op zijn privacy. Volgens hem mocht de werkgever zijn internetgebruik niet controleren. Hij stapte dan ook naar de rechter. Uiteindelijk belandde zijn vraag bij de hoogste Europese rechter, die deze week een uitspraak deed. De werkgever heeft volgens het EHRM een grondrecht van Bogdan geschonden: het recht op eerbiediging van zijn privéleven.

Voorwaarden voor controle e-mail en internet
Het controleren van e-mail- en internetgebruik door de werkgever is niet altijd verboden. Er is volgens de hoogste Europese rechter wel een aantal voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, voordat hij kan overgaan tot het controleren van de (privé-)communicatie van de werknemer:

Conclusie
Bedrijven mogen internet- en e-mailgedrag van werknemers dus alleen onder strikte voorwaarden controleren. De werkgever zal van tevoren alles duidelijk op papier moeten zetten, wanneer hij de werknemer wil controleren. Het is daarom bij het opstellen van bijvoorbeeld een personeelshandboek belangrijk om hier een juiste afweging over te maken.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.

Dit artikel is gebaseerd op deze uitspraak van het EHRM.