Inge Terlouw - Spek

Medewerker Marketing & Kwaliteit

Een groep van negen medewerkers werkzaam bij Florys en Intro Personeel zijn donderdag 8 februari op het vliegtuig naar Oeganda gestapt. De medewerkers bezoeken er twee projecten van ZOA, de stichting die wordt ondersteund door de Florys Foundation. Tijdens de reis maken de deelnemers kennis met de projecten en de mensen die van daaruit worden gesteund.

De groep bezoekt een project in het noorden van Oeganda en een project in het westen van het land. De deelnemers gaan in gesprek met de jongeren die worden ondersteund vanuit de projecten die Florys mede financiert. Zo krijgen de deelnemers een beeld van de bijdrage die wordt geleverd aan het welzijn van de Afrikaanse jongeren en hun families. De jongeren in deze Oegandese gebieden krijgen door de projecten de kans om een vak te leren en zo een eigen inkomen te genereren. In drie jaar tijd hoopt de Florys Foundation 980 jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Lukt dat, dan kan dit aantal met hulp van de Europese Unie verhoogd worden naar 3.500 jongeren, waaronder 300 jongeren met een beperking.

Ontmoeting

Sander Mijnster, één van de deelnemers aan de reis: “We zien ernaar uit om de mensen die we financieel steunen ook daadwerkelijk te ontmoeten. Het is ongetwijfeld mooi om te zien hoe Florys en Intro Personeel hun bijdrage leveren aan deze projecten. Zo is het niet alleen een project ergens ver weg dat wij ondersteunen, maar zien we ook wat er werkelijk met het geld gebeurd. We zien ernaar uit om mensen te ontmoeten die ondersteund worden en om te zien hoe deze ondersteuning hun leven heeft veranderd.”

De reis gaat uit van de Florys Foundation. Nico de Jager, een van de oprichters van deze organisatie: “Het doel van de Florys Foundation is het tot bloei brengen van mensen. De stichting wil daarnaast de activiteiten in Gods koninkrijk ondersteunen door het leveren van financiële bijdragen. Verder verleent zij ook steun aan plannen van algemeen nut beogende instellingen zonder christelijke identiteit. De medewerkers van Florys kunnen hiervoor ideeën aandragen.”