Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Mag een uitzendbureau een uitzendkracht terugzetten in een lagere functie met minder loon wanneer hij niet (langer) de benodigde certificaten heeft voor zijn werk? Een rechter in Limburg deed eerder deze maand uitspraak in een zaak waarin deze vraag speelde.

De situatie

In dit vraagstuk staat een ervaren uitzendkracht centraal. Hij werkt al ruim vijf jaar voor A1 Werkplan, een uitzendbureau in Limburg. In eerste instantie is hij werkzaam als monteur, maar na twee jaar legt hij zich toe op laswerkzaamheden. Vanwege deze promotie krijgt de werknemer een aanmerkelijke salarisverhoging van ongeveer € 5,- per uur. Nadat hij ongeveer drie jaar als lasser werkzaam is, kan A1 de werknemer geen laswerkzaamheden meer aanbieden. De opdrachtgevers vragen namelijk om lascertificaten die de werknemer niet heeft. Daarom besluit A1 hem weer aan het werk te zetten als monteur en zijn salaris terug te schroeven. De werknemer laat het hier niet bij zitten en stapt naar de rechter.

Beslissing

De kantonrechter die de zaak van de lasser behandelt, oordeelt dat A1 verkeerd heeft gehandeld. Het feit dat de werknemer niet langer laswerkzaamheden kan uitvoeren, mag niet op het bordje van de werknemer geschoven worden. Op het uitzendbureau rust namelijk een scholingsplicht. Deze plicht houdt in dat A1 aan de werknemer de mogelijkheid moet bieden om scholing te volgen die aansluit bij zijn functie als lasser. Het uitzendbureau had hem hierbij praktisch en financieel moeten ondersteunen. Het maakt daarvoor niet uit dat vorige opdrachtgevers van de lasser niet om de certificaten vroegen. A1 moet daarom aan de werknemer met terugwerkende kracht het hoge(re) salaris dat hij als lasser verdiende doorbetalen.

Conclusie

Een uitzendbureau doet er dus goed aan om in de gaten te houden welke opleidingen en certificaten worden gevraagd voor het werk van haar uitzendkrachten. Als werkgever dient het uitzendbureau ervoor te zorgen dat de uitzendkracht de noodzakelijke opleidingen voor zijn werk kan volgen. Hierbij moet de uitzender dus ook (een gedeelte van) de kosten dragen.

Scholingsplicht rust op iedere werkgever

Belangrijk om op te merken is dat deze scholingsverplichting op alle werkgevers rust. Volgens de wet moet iedere werkgever zijn werknemers in staat stellen om de noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen die voor het werk nodig zijn. Als de functie van de werknemer vervalt, of als de werknemer zijn werk niet langer kan doen, dan is de werkgever zelfs verplicht omscholing aan te bieden. Ontslag wegens het ontbreken van een opleiding moet op deze manier zoveel als mogelijk worden voorkomen. Het is daarom verstandig dat iedere werkgever zich oriënteert op opleidingsmogelijkheden van zijn personeel.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.

Dit artikel is gebaseerd op deze uitspraak van de kantonrechter Roermond.