Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Begin van dit jaar werden er voor het eerst Pay-OK certificaten uitgereikt. Pay-OK betreft een nieuw keurmerk en is in het leven geroepen naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het keurmerk heeft als doel onderbetaling van flexwerkers tegen te gaan. Het is bedoeld als aanvulling op de bestaande keurmerken, maar kent op onderdelen ook overlap.

Weer een keurmerk?

Naast de SNCU die al controleert als ‘cao-politie’ en het SNA keurmerk, gaat Pay-OK nog een stapje verder door dieper in te gaan op de inschaling en vastlegging van de juiste cao-verloning. De toetsing en inspectie van de PayOK-norm zijn gedegen en uitgebreid en omvat alle cao-regelingen in alle bedrijfstakken.

Aansprakelijkheid opdrachtgevers

Omdat je als opdrachtgever ook aansprakelijk kunt worden gesteld voor een te laag loon van de ingeleende uitzendkrachten, loop je daarmee dus als opdrachtgever een risico.

De opdrachtgever kan nu ook eisen dat het uitzendbureau waarmee hij zaken doet, het PayOK-keurmerk heeft. Op deze manier kan hij bij een eventuele rechtszaak in ieder geval aantonen dat hij zijn best heeft gedaan om op de juiste manier te verlonen door controle verplicht te stellen bij zijn uitlenende partij.

Verplicht?

Volgens Gerlof Roubos, directeur stichting PayOK, zijn ook de vakbonden positief, zij vinden een juiste beloning van groot belang. Het keurmerk zorgt voor een verdere professionalisering en stimuleert de verbetering van procedures. Vooralsnog is het keurmerk niet verplicht, maar kan een opdrachtgever het wel eisen. Er zijn dus al verschillende bureaus gecertificeerd. Naar verwachting van Roubos zullen er in de loop van dit jaar nog velen volgen. Op de site pay-ok.nl is zichtbaar welke bedrijven er al gecertificeerd of aangemeld zijn. Ook kun je daar de PayOK-norm downloaden.

Wie voert de inspecties uit?

Op dit moment zijn er 3 onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen die de inspecties uitvoeren; Bureau Cicero, Normec-VRO en Normec FLC.

Tenslotte

Hoewel er dus nog geen verplichting is voor dit keurmerk, is het wel van belang dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen op dit gebied en weet wat de concurrentie doet. Ook als u vragen krijgt van uitzendkrachten óf opdrachtgevers is het raadzaam op de hoogte te zijn en daarin uw eigen overweging te maken of het voor uw onderneming zinvol is om aan te melden en na inspectie opgenomen te worden in het register.

Heeft u vragen over de verdere inhoud van het keurmerk, de toegevoegde waarde of de procedure, dan kunt u contact met ons opnemen via 0184 - 208 200 of backoffice@florys.nl