Gysette de Jong – Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

Op 20 juni 2019 is de EU-richtlijn betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie vastgesteld. Uiterlijk 1 augustus 2022 moet deze zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel hiervoor is recent gepubliceerd. Over één onderdeel uit de richtlijn is al veel geschreven: het sluiten van een studiekostenbeding bij een verplichte opleiding. Want wanneer is een opleiding nu verplicht?

In artikel 13 van de Richtlijn is geregeld dat een wettelijk verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos is en als arbeidstijd wordt beschouwd. Dat betekent dat je voor een verplichte opleiding geen studiekostenbeding kunt afsluiten en je de kosten hiervan niet op je werknemer kunt verhalen, mocht deze vroegtijdig vertrekken. Bovendien moet je de werknemer de mogelijkheid bieden om deze opleiding binnen arbeidstijd te volgen.

Verplichte opleidingen

Het gaat alleen om opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is aan te bieden. Het gaat hierbij dus niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn te volgen, om zo de beroepskwalificatie te behouden. De kosten van deze opleidingen kun je dus niet verhalen op je werknemer. De verwachting is dat in het vervolg van het wetgevingstraject duidelijker wordt voor welke opleidingen deze wetgeving gevolgen heeft.

Huidige studiekostenbedingen

Wat betekent dit voor studiekostenbedingen die al gesloten zijn? Er is in dit geval geen sprake van overgangsrecht. Dat betekent dat studiekostenbedingen die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan voor een verplichte opleiding onmiddellijk nietig zijn en de werkgever daar geen beroep op kan doen.

Toekomstige studiekostenbedingen

Kan ik dan nog wel een studiekostenbeding overeenkomen met mijn werknemer? Dat kan, mits de opleiding waarvoor je deze afsluit niet verplicht is. Een studiekostenbeding moet voldoen aan verschillende eisen die op grond van jurisprudentie gelden. Meer informatie over het opstellen van een studiekostenbeding kun je hier vinden.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184 - 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl.