Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De weersvoorspellingen logen er niet om: er was sneeuw op komst! En dan niet een klein beetje, maar zo veel sneeuw dat even later code oranje werd afgegeven door het KNMI. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Wellicht kunnen sommige werknemers thuiswerken, maar als dakdekker of bouwvakker gaat dat niet op. Wanneer je werknemers niet aan het werk kunnen door de weersomstandigheden, is er sprake van ‘onwerkbaar weer’. Maar moet jij dan zelf het loon door betalen, of is daar iets voor geregeld?  

Op 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Staat er in de cao die jouw onderneming volgt een artikel over deze regeling? Dan kun je wellicht een WW-uitkering voor je werknemer(s) aanvragen bij het UWV. Voor alle werkgevers geldt in het geval van onwerkbaar weer door vorst, ijzel of sneeuwval, een uniforme wachttijd van twee dagen. Dit betekent dat je op de eerste twee dagen van onwerkbaar weer zelf het loon moet doorbetalen. Daarnaast moet je als werkgever dagelijks melding doen bij het UWV wanneer er sprake is van onwerkbaar weer. Deze melding moet gedaan worden vanaf de eerste dag dat werknemers niet kunnen werken en moet elke dag van onwerkbaar weer opnieuw gedaan worden. De melding moet vóór 10.00 uur ’s ochtends bij het UWV binnen zijn. De melding kun je doen via de website van het UWV.   

Tijdelijke versoepeling 

Omdat het UWV de laatste dagen extra veel meldingen heeft ontvangen van onwerkbaar weer, zijn de regels voor het indienen tijdelijk versoepeld: tot en met vrijdag 12 februari 2021 heb je 24 uur de tijd om een melding te doen, dus dagelijks tot 23.59 uur. De melding moet wel nog steeds elke dag gedaan worden, zolang er sprake is van onwerkbaar weer. 

Werknemers 

Voor werknemers die rechtstreeks bij jou als werkgever in dienst zijn, gelden een aantal voorwaarden: 

De werkgever moet de twee wachtdagen doorlopen en op die twee dagen zelf het loon doorbetalen. 

Flexkrachten 

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of er voor flexkrachten aanspraak gemaakt kan worden op de regeling. Het UWV stelt dat wanneer jouw organisatie de cao voor de Bouwnijverheid volgt en de flexkracht in fase B of C (ABU) / fase 3 of 4 (NBBU) werkt, een WW-uitkering kan worden aangevraagd. Van belang is daarbij dat de flexkracht een vakkracht moet zijn. Wanneer de flexkracht in de afgelopen twee jaar twaalf maanden of langer op een bouwplaats heeft gewerkt of een vakopleiding heeft gevolgd, noemen we dit een vakkracht. 

De NBBU, de brancheorganisatie voor bemiddelings- en uitzendondernemingen, stelt dat de informatie van het UWV niet meer up-to-date is en dat de Regeling onwerkbaar weer niet voor flexkrachten geldt. In de uitzendcao’s is namelijk geen artikel opgenomen over de regeling. De NBBU is hierover in gesprek met het UWV. Als je als uitzendorganisatie een beroep doet op de Regeling onwerkbaar weer, bestaat het risico dat je daarvoor (toch) niet in aanmerking komt.  

Ten aanzien van alle flexkrachten die wegens de weersomstandigheden niet hun gebruikelijke werk kunnen doen, geldt dat het de voorkeur heeft om andere werkzaamheden aan te bieden. Voor zover dat niet mogelijk is, houden werknemers recht op doorbetaling van het loon als de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten. Als het uitzendbeding is opgenomen in de uitzendovereenkomst heb je de mogelijkheid het contract te beëindigen als de opdrachtgever de inleenovereenkomst opzegt.  

In dit bericht zijn de belangrijkste regels over de Regeling onwerkbaar weer vermeld. Neem voor de concrete toepassing van de regeling voor jouw onderneming contact op met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl