Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand april 2020.  

Cao

verhoging

loonbestandsdeel per aandachtspunt

Bedrijfsverzorgingsdiensten 2.5% Feitelijk salaris 1/1/2020 Besluit
Doe-het-zelf-branche 0.5% Feitelijk salaris groep II en hoger 2/1/2020 Besluit
Vleeswarenindustrie 2% Feitelijk salaris 2/1/2020 Besluit
Zelfstandige Klinieken Nederland 3.25% Feitelijk salaris  2/1/2020 Besluit
Groothandel Groente en Fruit 0.5% Feitelijk salaris 4/1/2020 Besluit
Houten en Kunststoffen jachtbouw €50,00 per maand Loonschalen 4/1/2020 Besluit
Huisartsenzorg 3% Feitelijk salaris 4/1/2020 Besluit
Orgelbouwbedrijf 2.5% Feitelijk salaris 4/1/2020 Besluit
Pluimveeverwerkende industrie 3% Feitelijk salaris 4/1/2020 Besluit
Zeilmakerij €50,00 per maand Feitelijk salaris 4/1/2020 Besluit

 

Principeakkoorden Cao

verhoging

loonbestandsdeel per aandachtspunt

Grondstoffen Energie en Omgeving 2.75% Feitelijk salaris 3/1/2020 Principeakkoord
Grondstoffen Energie en Omgeving 2.5% Jeugdstaffel 3/1/2020 Principeakkoord
Kinderopvang       Zie 'overige nieuwsberichten'
Technische Groothandel 3% Feitelijk salaris 4/1/2020 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Kinderopvang
Per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de cao algemeen verbindend wordt verklaard, worden de bedragen van de salarisschalen verhoogd met 3,0%. Deze mutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in de cao.

Besloten Busvervoer
De cao Besloten Busvervoer is definitief geworden op 5 maart 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.

Bos en Natuur
De cao Bos en Natuur is definitief geworden op 17 februari 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2021.

Drankenindustrie en groothandel in dranken
De cao drankenindustrie en groothandel in dranken is definitief geworden op 28 februari 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.
 

Bron: caonet