Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hieronder vindt u het overzicht met loonmutaties over de maand juli 2019.

cao

verhoging

loonbestanddeel per aandachtspunt

ABU cao voor uitzendkrachten

2,42%

Salarisschaal m.u.v. functiegroepen 1 t/m 3 kolom I

1-7-2019

Besluit

ABU cao voor uitzendkrachten

1,23%

Salarisschaal functiegroepen 1 t/m 3 kolom I

1-7-2019

Besluit

Bloembollen Groothandel

2,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Bloemen en planten Detailhandel

0,80%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Bouw en Infra

3,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Dibevo NPMB-VMN

 

 

 

Zie overige nieuwsberichten

Doe-het-zelf branche

2,50%

Feitelijk salaris functiegroep II en hoger

1-7-2019

Besluit

Gemaksvoedingindustrie

2,25%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Hellende daken

1,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Horeca (KHN)

1,00%

Salarisschaal

1-7-2019

Besluit

Hoveniersbedrijf

1,55%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie

2,50%

Salarisschaal

1-7-2019

Besluit

Recreatie

2,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Reisbranche

2,00%

Feitelijk salaris in functiegroep 2 t/m 8

1-7-2019

Besluit

Retail Non-Food

1,23%

Feitelijk salaris tot maximum loonschaal

1-7-2019

Besluit

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

1,00%

Salarisschaal

1-7-2019

Besluit

Tentoonstellingsbedrijven

1,50%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Besluit

Textielverzorging

2,25%

Feitelijk salaris en salaris-schalen m.u.v. loongroep I

1-7-2019

Besluit

 

 

Principeakkoorden cao

verhoging

loonbestanddeel per aandachtspunt

Architectenbureaus

1,40%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Bakkersbedrijf (Ambachtelijke Bakkerij)

2,25%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Bakkersbedrijf (Industriële Bakkerij)

2,50%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Bos en Natuur

0,50%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Huisartsenzorg

3,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Kaaspakhuis

2,50%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Recreatie - Dagrecreatie

2,00%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Verhoging is exclusief individueel overeengekomen persoonlijke toeslagen - Principeakkoord

Tandtechniek- Branchevereniging Tandtechniek

 

 

 

Zie overige nieuwsberichten

Timmerindustrie

€ 35,- bruto per maand

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

Zelfstandige Klinieken Nederland

3,50%

Feitelijk salaris

1-7-2019

Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

WML-cao schalen

In een eerder bericht (https://www.florys.nl/actueel/wettelijk-minimumloon-per-1-juli-2019) hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019. Diverse cao-loonschalen zijn gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Wij hebben een overzicht beschikbaar van een aantal veel gebruikte cao's waarin de bewuste loonschalen zijn genoemd. Mocht u van een specifieke cao, welke niet in dit overzicht is opgenomen, willen weten of deze een koppeling heeft met het wettelijk minimumloon, dan maken we dit, graag voor u inzichtelijk.

Dibevo NPMB-VMN

Met ingang van 1 juli 2019 stijgen de schaalbedragen van de loonschalen jaarlijks op 1 juli met een percentage dat voor 1/3de deel bestaat uit de procentuele stijging van de CBS consumentprijsindex afgeleid peildatum 1 november van het jaar ervoor t.o.v. 12 maanden voorafgaand, voor 1/3de deel bestaat uit de procentuele stijging van de CBS prijzenindex bedrijfstak Detailhandel (niet in auto’s) peildatum einde derde kwartaal van het jaar ervoor t.o.v. de 12 maanden voorgaand en voor 1/3de deel het procentuele salarisstijging resultaat van de onderhandelingen tussen cao partijen.

Tandtechniek- Branchevereniging Tandtechniek

De salarisschalen A en B worden per 1 juli 2019 gecorrigeerd zodat indeling in een andere schaal weer leidt tot een verhoging van het salaris, het overige deel van het schaalsalaris wordt verhoogd met 3 procent. Tevens wordt de leeftijdsgrens voor functieschalen op deze datum verlaagd van 23 naar 22 jaar. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Cao Handel in Bouwmaterialen

De cao Handel in Bouwmaterialen is definitief geworden op 22 mei 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

Cao Openbaar vervoer

De cao Openbaar vervoer is definitief geworden op 29 mei 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2020.

Bron: caonet