Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hieronder vindt u het overzicht met loonmutaties over de maand juni 2019.

cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt

Graanbe- en verwerkende bedrijven

2,50%

Feitelijk salaris

1-6-2019

Besluit
Grafimedia
 
1%

Feitelijk salaris

1-6-2019 Besluit
Offshore catering Nieuwe salaristabel

Loonschalen

30-6-2019 Besluit
Onderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs & volwasseneneducatie 2,30%

 

Bedragen in de carièrrepatronen

1-6-2019 Besluit
Onderwijs (Voortgezet onderwijs) 2,15% Feitelijk salaris 1-6-2019 Besluit

Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf
 

2%
 

Loonschalen 17-6-2019 Besluit

 

Overige nieuwsberichten

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

De cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is definitief geworden op 28 maart 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2021.

Houtverwerkende industrie

De cao Houtverwerkende industrie is definitief geworden op 2 mei 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 30 april 2020.

Pluimveeverwerkende industrie

De cao Pluimveeverwerkende industrie is definitief geworden op 23 april 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019.

bron: caonet