Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

Recent was in het nieuws dat flexwerkers, die minstens 1 jaar in dienst zijn bij dezelfde uitzendonderneming, een perspectiefverklaring kunnen aanvragen. Met deze perspectiefverklaring wordt het voor deze groep werknemers eenvoudiger om een hypotheek aan te vragen. Door middel van dit bericht informeren we u over deze nieuwe ontwikkeling.

De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexwerker om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een data-analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Ook het eigen oordeel van de uitzendorganisatie over de inzetbaarheid van de uitzendkracht staat hoog in het vaandel bij hypotheekverstrekkers.

Eisen perspectiefverklaring

Om een perspectiefverklaring te kunnen geven aan uw flexwerker, moet uw uitzendonderneming aan de volgende eisen voldoen:
De uitzendonderneming houdt zich volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bezig met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
De uitzendonderneming beschikt over het SNA-keurmerk
 
Ook aan de werknemer van de uitzendorganisatie die de perspectiefverklaring opstelt (de ‘Perspectief Taxateur’) worden eisen gesteld:
De werknemer heeft een afgeronde MBO-opleiding en 3 jaar relevante werkervaring in de uitzendbranche

De werknemer heeft het SEU-examen Uitzendmedewerker met goed gevolg afgelegd

De werknemer heeft een functie binnen de uitzendorganisatie die op afstand staat van het commerciële proces. Dit moet blijken uit een verklaring van de directie waaruit volgt dat de ‘Perspectief Taxateur’ in de gelegenheid wordt gesteld om een zorgvuldige afweging te maken met betrekking tot het al dan niet verstrekken van een perspectiefverklaring, onafhankelijk van eventuele commerciële belangen van de uitzendonderneming
 

Het aanvraagproces

De perspectiefverklaring wordt aangevraagd door de flexwerker bij de uitzendonderneming waar hij werkzaam is. De intercedent beoordeelt of de flexwerker in aanmerking komt voor de verklaring door te kijken of de flexwerker inderdaad minimaal 1 jaar werkzaam is bij de uitzendonderneming en op dit moment ook inkomen ontvangt van de uitzendonderneming. Daarnaast moet de aanvrager binnen de huidige organisatie minimaal 52 weken beoordeelbare werkervaring hebben.  
 
Indien de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden voldoet moet de uitzendonderneming een aantal stappen ter beoordeling van het arbeidsperspectief van de aanvrager doorlopen. Deze stappen zijn: 
dossiercontrole (diploma’s, werkervaring)
motivatie en competenties van de aanvrager 
een ‘Arbeidsmarktwaardescan’: een objectieve analyse van de arbeidsmarktpositie op basis van onafhankelijke data door een door de Stichting Perspectiefverklaring goedgekeurde partij 
 
De ‘Perspectief Taxateur’ beoordeelt het dossier en het proces. Wanneer deze van mening is dat de procedure zorgvuldig is doorlopen en de verwachting is dat de aanvrager in staat is inkomen te verwerven gelijk aan het inkomen van dat moment, volgt de uitgifte van een originele perspectiefverklaring. 
 
Let op! Bovenstaande is slechts een beknopte samenvatting van de eisen die gesteld worden aan het aanvraagproces. Op de site www.perspectiefverklaring.nl kunt u alle relevante informatie raadplegen.
 
Bron: www.perspectiefverklaring.nl 
 

Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u ons bereiken via: 0184-208200 of backoffice@florys.nl