Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

De regelgeving met betrekking tot het toepassen van premiekortingen en het ontvangen van subsidies is omvangrijk. Daardoor verliest u wellicht het overzicht. In dit bericht geven we u bij de start van het nieuwe jaar een samenvatting van de actuele regels. Het is nuttig dat u hiervan op de hoogte bent. Het kan u in veel gevallen duizenden euro’s schelen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Jeugd-LIV

Proefplaatsing

Loondispensatie Wajong

Loonkostensubsidie

No-riskpolis

Compensatieregeling oudere werkzoekenden

Vergoeding niet-meeneembare voorzieningen

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Subsidie praktijkleren

Subsidie interne jobcoach

Afsluiting

Het kan lucratief zijn om uw werknemersbestand te scannen met het oog op toepasselijkheid van subsidies en premiekortingen. Deze niet toegepaste kortingen kunnen in sommige gevallen met terugwerkende kracht worden geclaimd. Wanneer wij u hierbij van dienst kunnen zijn, vernemen wij dat graag.

Wanneer u nieuwe werknemers in dienst neemt is het financieel van belang om na twee maanden te vragen of sprake is van een arbeidshandicap of functionele beperking. Voor die tijd is dit niet toegestaan. De doelgroepverklaring voor het LKV moet namelijk binnen drie maanden worden aangevraagd. U heeft als werkgever dus een maand de tijd om deze informatie op te vragen en een verklaring aan te vragen. Ook voor bepaling van het recht op een no-riskpolis is deze informatie mogelijk vroegtijdig van belang.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.