Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft eerder dit jaar een handreiking uitgebracht over de preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit artikel gaan we in op hoe je als werkgever of HR-professional preventief maatregelen kunt nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) komt overal voor, ook op de werkvloer. Bij de vraag wat SGOG is, is de individuele grens het uitgangspunt. Het verschil tussen intentie en ervaring is een reden dat juist SGOG soms lastig te (h)erkennen is. Naast individuele grenzen bestaan er wettelijke grenzen, zoals strafrechtelijke grenzen. Tussen de individuele en wettelijke grenzen bevindt zich een grijs gebied. Dit zijn gedragingen die niet direct strafbaar zijn, maar in een bepaalde context door veel mensen wel als seksueel grensoverschrijdend worden ervaring. Als werkgever wil je dat je werknemers in een veilige werkomgeving werken en heb je ook de plicht om een veilige werkomgeving te creëren. In een veilige werkomgeving zijn alle werknemers gelijkwaardig en worden wensen en grenzen gerespecteerd. 

Achtergrond 

Een werkgever is op grond van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek verplicht om SGOG op de werkvloer te voorkomen en te beperken. Zo zijn organisaties verplicht om de risico’s (van onder andere SGOG) in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Toch komt SGOG in alle sectoren voor en uit de praktijk blijkt dat werkgevers lang niet altijd weten hoe ze kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving.  

Preventie & aanpak 

De preventie van SGOG begint volgens de Regeringscommissaris (mevrouw Mariëtte Hamer) bij het maken van een goede, integrale strategie voor de omgangscultuur, de organisatiestructuur en het ondersteunende systeem: 

Conclusie 

Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is nodig om binnen de organisatie een positieve gedragscultuur te creëren. Uiteindelijk gaat het om met elkaar werken aan een gelijkwaardige, respectvolle, plezierige en veilige cultuur waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag niet (meer) voorkomt.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl