Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers wordt een rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) ingevoerd. Dit houdt in dat het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers vanaf 2025 jaarlijks gerapporteerd moeten worden. Deze verplichting vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. De rapportageverplichting gaat van start op 1 juli 2024. 

Rapportageverplichting  

De invoering van de rapportageverplichting vindt plaats op 1 juli 2024. De eerste rapportage moet vervolgens vóór 1 juli 2025 worden ingediend. Deze rapportage heeft betrekking op de laatste zes maanden van 2024. Werkgevers hebben ook de mogelijkheid om over het gehele jaar 2024 te rapporteren. 

Handreiking RVO 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking opgesteld om werkgevers te informeren over de voorbereiding en indiening van de rapportage. In hoofdstuk 2 van deze handreiking wordt uitgelegd hoe de vereiste gegevens verzameld moeten worden. Daarnaast wordt toegelicht voor welke werkgevers de rapportageverplichting wel of niet van toepassing is. Hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan vervolgens in op zakelijke mobiliteit, terwijl hoofdstuk 6 zich richt op woon-werkmobiliteit. 

Voor uitzendwerkgevers is er in samenwerking met de NBBU en de ABU een aanvullende handreiking opgesteld. Deze aanvullende handreiking is ontwikkeld vanwege het feit dat uitzendkrachten gedurende het jaar vaak op verschillende locaties werken. Voor het verzamelen van gegevens mogen uitzendwerkgevers kiezen tussen de reguliere methode en de methode die in de aanvullende handreiking wordt beschreven. 

Voorbereiding 

Om in 2025 de eerste rapportage te kunnen indienen is het zinvol om tijdig (dus voor 1 juli 2024) na te gaan of de rapportageverplichting vraagt om aanpassingen in je administratie. Verdere informatie over de te treffen voorbereidingen is opgenomen in de handreikingen.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl.