René Muilwijk

Backoffice Consultant

Elk jaar is het mogelijk om subsidie praktijkleren aan te vragen. Dat kan in de periode van 15 juni tot en met 16 september 2020. Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven die als erkend leerbedrijf zijn opgenomen in de databank van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De subsidie wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RvO). In dit bericht informeren we je over de mogelijkheid om een voorschot op de subsidie praktijkleren aan te vragen. 

Voorwaarden subsidie praktijkleren 

Voorschot op deze subsidie 

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten tot het uitbetalen van een voorschot op deze subsidie. Het doel hiervan is om in de gemaakte kosten tegemoet te komen en te bevorderen dat de praktijkleerplaatsen in het mbo behouden blijven. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en dus niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. 

Bij de aanvraag van het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaststelling van de aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.  Je kunt alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020.  

Aanvragen voorschot 

Vanaf uiterlijk 29 mei 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een voorschot op de subsidie praktijkleren. Dit voorschot kan alleen aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het mbo. De aanvraag wordt ingediend via het portaal van de RvO. Om de aanvraag te kunnen indienen, moet je beschikken over een e-Herkenning niveau 3. 

Indienen definitieve aanvraag  

Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om (tot uiterlijk 16 september 2020) een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer je geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. 

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl