Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Weet u hoe u uw personeel wapent bij hoge temperaturen? In algemene zin is hierop geen antwoord te geven. Maar wetgeving en richtlijnen vanuit de overheid geven wel aanknopingspunten. In dit artikel praten we u bij.

Invloed op warmtebeleving

Er zijn verschillende zaken die invloed kunnen hebben op de mate waarin we warmte ervaren. Denk hierbij aan omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, warmtestraling, kleding en fysieke inspanning. Iemand die op kantoor werkt zal het in de regel minder warm krijgen dan iemand die fysiek zwaar werk uitvoert. Deze verschillen maken het ingewikkeld om vast te stellen of de gezondheid van een werknemer gevaar loopt. Het FNV heeft hiervoor middels de online hittestress calculator een tool voor beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke situatie kan echter alleen door een deskundige worden beoordeeld.

Wettelijk kader

In de wet zijn algemene kaders vastgesteld over werken bij warm weer. Het Arbobesluit zegt daarover het volgende:

Indicatoren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze wettelijke kaders vertaald naar de volgende concrete richtlijnen:

Conclusie

De beschreven kaders en richtlijnen zijn een indicatie. Het is uiteindelijk aan de werkgever om zijn personeel goede werkomstandigheden te bieden. Onze arbeidsjuristen denken graag met u mee over de praktische uitwerking, die voldoet aan de wetgeving.

Mocht u nog vragen hebben omtrent dit onderwerp. Neem dan contact op met een van onze arbeidsjurist Douwe de Haan.

Bron: www.arboportaal.nl