Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De uitbraak van het coronavirus heeft enorm ingrijpende gevolgen voor werkgevers en werknemers. Het kabinet heeft een noodpakket voor banen en economie aangekondigd, met regelingen als de NOW en de TOZO. Deze regelingen bieden niet voor iedereen een oplossing. Een fors aantal flexwerkers heeft ondanks de maatregelen toch hun baan verloren. Deze flexwerkers komen niet altijd voor een WW-uitkering in aanmerking. Om te voorkomen dat deze mensen ‘tussen wal en schip vallen’ heeft het kabinet de TOFA-regeling opgesteld. In dit bericht informeren we je over de hoofdlijnen van de regeling die op 11 juni werd gepubliceerd.

Wanneer heeft iemand recht op de tegemoetkoming?

De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering of bijstand en onvoldoende middelen hebben om rond te komen. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als je als werkgever loonaangifte per vier weken doet (in plaats van per maand) wordt ervan uitgegaan dat het loon genoten is in de kalendermaand waarin het aangiftetijdvak van vier weken eindigt. Concreet: het aangiftetijdvak van periode 2 eindigt in de maand februari. Het ontvangen loon over periode 2 wordt in het kader van deze regeling aangemerkt als het loon over de maand februari.

Wanneer bestaat geen recht op de tegemoetkoming?

Werknemers hebben geen recht op de tegemoetkoming als:

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de maanden maart, april en mei 2020. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 550,- euro bruto per maand.

Waar en wanneer kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

De aanvraag wordt ingediend bij het UWV. Als het UWV op tijd klaar is met de voorbereidingen (dat is pas bekend op 19 juni) opent het loket op 22 juni. Flexkrachten hebben vervolgens drie weken de tijd om hun aanvraag in te dienen.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen acht weken) na de toekenning uitbetaald.

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl.